Geri Dönüştürülebilir Popüler Malzemeler Nelerdir?

Geri dönüşüm faaliyetlerinin ilk ve en önemli adımı toplamadır. Genel olarak geri dönüşüm toplama hizmetleri ülke genelinde farklılık göstermektedir.

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler

Bu hizmetleri etkileyen faktörler, bölgenin kentsel mi yoksa kırsal mı olduğu, farklı konut türleri ve geri dönüşümü işlemek için kullanılan mevcut tesislerin özellikleridir. Ancak genel olarak toplama işleri şu üç yöntemle gerçekleşmektedir:

 • Geri dönüştürülebilir ürün ve malzemeler sokaklara bırakılan ve malzeme türüne göre ayrılan konteyner yöntemi
 • Kağıt ve karton malzemelerin bir bölmede, teneke kutular, plastik şişeler, cam şişeler ve kavanozlar gibi kapların başka bir bölmede toplandığı ikili konteyner yöntemi
 • Tüm geri dönüştürülebilir ürün ve malzemelerin bir malzeme geri kazanım tesisine götürülmeden ve ayrıştırılmadan önce kamyondaki tek bir bölmeye konulduğu karışık yöntem

Hangi yöntemde olursa olsun malzemeler toplandıktan sonra bir yeniden işleme tesisine gönderilir. Toplama işlemi sonrasında gruplandırılan geri dönüştürülmüş malzemeler dünya çapındaki pazarda değerli mallar haline gelmektedir. Dünyanın her yerinde, her yıl milyonlarca ton malzemeyi yeniden işleyen birçok geri dönüşüm fabrikaları bulunmaktadır.

Bugün kullanılan gazete kağıdı, neredeyse yüzde 80 oranında geri dönüştürülmüş kağıt içermektedir. Toplanan tüm organik atıklar, genellikle toplandığı yere oldukça yakın bir yerde geri dönüştürülmektedir. Ayrıca milyarlarca plastik şişe geri dönüştürülmektedir.

Geri dönüştürülmüş malzemeler, dünya çapında yüksek mali değere sahip değerli mallar olması yanı sıra, çevre için de faydalı olmaktadır. Sınırlı doğal kaynaklar bu yoldan en iyi şekilde kullanılmış olmaktadır. Ancak hala daha yapılabilecek çok şey bulunmaktadır.

Bugün toplanan evsel atıkların neredeyse yarısı çöp alanına gönderilmektedir. Yüzde 40 civarı geri dönüştürülmekte veya kompostlanmaktadır ve yüzde 10’dan fazlası enerji geri kazanımı için yakılmaktadır. Kısaca çevreye verilen zarar büyük oranda azaltılmıştır.

Burada yaşanan en büyük problem, yanlış malzemelerin geri dönüşüm konteynerlerine atılmasıdır. Bu mümkün olduğunca engellenmelidir. Aksi takdirde geri dönüşümün kalitesi düşmekte ve satılabileceği pazarlar olumsuz etkilenmektedir.

Başlıca geri dönüştürülebilir malzemeler, bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile şunlardır:

 • Elektrikli ürünler
 • Elektronik cihazlar
 • Mobil telefonlar
 • Piller
 • Tekstil ürünleri
 • Gıda paketleri
 • İçecek kutuları
 • Süt kutuları
 • Aerosol kutuları
 • Poşetler
 • Plastik malzemeler
 • Yapı malzemeleri

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.