Geri Dönüşüm Etiketi Nedir?

Ürün ambalajları üzerinde bulunan geri dönüşüm etiketleri, bu ürünün belli niteliklerine atıfta bulunmaktadır. Bu etiketler, ürün veya malzemenin neden yapıldığı, nasıl geri dönüştürülmesi gerektiği veya üretici tarafından verilen diğer bazı bilgileri içermektedir. Bu semboller arasında en fazla dikkat çekeni, Mobius Döngüsü’dür ve bu sembol geri dönüşümün en popüler simgelerinden biridir. Bu işareti taşıyan malzemeler, ürünün geri dönüştürülebilir olduğunu ifade eder.

Geri Dönüşüm Sertifikasyonu Neden Gereklidir?

Geri dönüşümde döngüselliği ilerletmek için, işletmelerin geri dönüşümü desteklemeleri ve ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını optimize etmeleri gerekmektedir. Günümüzde firmalar, kullandıkları ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı konusunda agresif hedefler koymaktadır, ancak bu hedeflere ulaşmak için zamanları giderek kısalmaktadır.

Geri dönüştürülmüş malzeme sertifikasyonu, malzemelerin orijinalliği konusunda güvence sağlamakta ve malzeme akışlarını izlemenin yeni yollarını ve ambalajlarda ve diğer uygulamalarda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını geliştirecek yatırım sistemleri sunmaktadır.

Geri Dönüştürülebilir Popüler Malzemeler Nelerdir?

Geri dönüştürülmüş malzemeler, dünya çapında yüksek mali değere sahip değerli mallar olması yanı sıra, çevre için de faydalı olmaktadır. Sınırlı doğal kaynaklar bu yoldan en iyi şekilde kullanılmış olmaktadır. Ancak hala daha yapılabilecek çok şey bulunmaktadır.

Başlıca geri dönüştürülebilir popüler malzemeler içi şu örnekler verilebilir:

R-Label Etiketli Ürünlerin Avantajları

Geri dönüştürülmüş ürünler kullanmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Düzenli depolama alanlarına ve yakma fırınlarına gönderilen atık miktarını azaltır

Su, ağaç ve mineraller gibi doğal kaynakları korur

Yerli bir malzeme kaynağına dayanarak ekonomik güvenliği arttırır

Yeni hammadde toplama ihtiyacını azaltarak kirliliği önler

Enerji tasarrufu sağlar

Yerli üretimi destekler ve değerli kaynakları korur

Ülkedeki geri dönüşüm ve üretim sektörlerinde istihdam yaratılmasına yardımcı olur

Haberler