Geri Dönüştürülebilir Malzemeler – Aerosol Kutuları

Aerosol kutuları, gıdalardan banyo ürünlerine ve boyaya kadar birçok şeyi saklamak için kullanılır. Kutunun kendisi diğer metal kutularla aynı değere sahip olsa da içindeki basınçlı hava ve potansiyel olarak tehlikeli içerikler, geri dönüşümü biraz daha karmaşık hale getirmektedir.

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler – Aerosol Kutuları

Geri dönüşüme gönderilmeden önce bu kutuların mutlaka temizlenmesi gerekiyor, aksi halde geri dönüşüm programı bunları kabul etmemektedir. Diğer yandan geri dönüşüm tesisisin, aerosol kutularını diğer metal kutularla birlikte kabul edip etmediği ya da evsel tehlikeli atık olarak sınıflandırıp sınıflandırmadığı doğrulanmalıdır. Çünkü her biri için ayrı bertaraf seçenekleri vardır.

Aerosol kutuları, yeni metal ürünlere dönüştürülebilen yüksek değerli metaller olan alüminyum veya çelikten üretilmektedir. Geri dönüşüm süreci, kutunun güvenli bir şekilde delinmesini içerir, ancak kutu çöpe atılırsa, çöplükte ezildiği için kutu patlayabilir.

Bugün çok sayıda geri dönüşü tesisi, aerosol kutularını güvenli bir şekilde ezecek teknolojiye sahip oldukları için boş aerosol kutularını kabul eder. Geri dönüşüm tesisleri, kutuları delmek ve kalan sıvıları uygun şekilde atmak için özel bir donanıma sahiptir. Kutu delindiği zaman bir mıknatıs, alüminyum kutuları çelik kutulardan ayırmakta, daha sonra bunlar ezilmekte ve balyalanmaktadır.

Kutu içeriğinde ne bulunduğu, örneğin gıda, güneş kremi, boya veya böcek ilacı gibi tehlikeli bir madde olması önemli değildir. Boş aerosol kutuları, evsel tehlikeli atık olarak kabul edilmez.

Bir zamanlar, aerosol kutuları kloroflorokarbonlar içerdikleri için ozon tabakası için zararlı kabul ediliyordu. Ancak bunlar 1970’li yılların sonunda aşamalı olarak kaldırıldı. Ancak hala dumana katkıda bulunan uçucu organik bileşikler yayarlar.

Birçok belediye, sokaklara yerleştirilen geri dönüşüm kutusuna boş aerosol kutularını kabul etmektedir. Ya da doğrudan geri dönüşüm tesisine teslim edilmelidir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.