Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - Elektronik Cihazlar

Avrupa Birliği ülkelerinde ilk olarak 2007 yılında yayınlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi (kısaca WEEE direktifi olarak bilinir), Avrupa Birliği ülkelerindeki üretici ve perakendeci firmaların geri dönüşüm konusunda nasıl davranacağının esaslarını düzenlemektedir.

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - Elektronik Cihazlar

Söz konusu direktif, çöp sahasına daha az zararlı atığın gönderilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Nihayetinde bu sayede eski elektrikli ekipmanın geri dönüştürülmesini kolaylaştırmaktadır.

Kullanım ömrünü tamamlayan elektronik ekipmanın da, elektrikli ürünler gibi, doğrudan evsel atık geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek geri dönüşümleri sağlanmaktadır. Diğer yandan WEEE direktifi esaslarına göre, tüm üretici ve perakendeci firmalar, müşterilere aynı ürünün yeni bir modelini, bir toplama hizmeti veya mağaza geri alma planı aracılığı ile sattıkları zaman, eski elektrikli ve elektronik ekipmanları elden çıkarmak için bir yol sağlamalıdır.

Bu arada bazı belediyeler, küçük elektrikli parçalar için ev geri dönüşüm toplama hizmeti sunmaktadır. Bazı perakendeci firmalar da ücretsiz geri dönüşüm programları veya geri alma seçenekleri sunmaktadır.

Geri dönüşüme giren başlıca elektronik ürünler şunlardır:

  • Kullanım ömürleri tamamlanan CD ve DVD oynatıcılar ve oyun konsolları
  • Dizüstü bilgisayar, faks makinesi, radyo, televizyon, yazıcı, kamera, sabit telefon, cep telefonu ve akıllı telefon gibi bilgi teknolojileri ve iletişim ekipmanı

Elektronik cihazların geri dönüştürülmesi çevre dostu bir çabadır. İstenmeyen elektrikli ve elektronik ekipman gerçekten değerli hammaddeler içermektedir ve geri dönüştürülmesi hem çevre için hem de ülke ekonomisi için büyük katkıdır. Toplanan elektronik ürünler geri dönüşüm tesislerinde küçük parçalara ayrılmakta ve burada güçlü mıknatıslar, çelik gibi demir içeren metalleri çekmektedir.

Diğer metalik olmayan metaller ise elektronik akımlar kullanılarak uzaklaştırılmaktadır. Plastik parçacıkları yakın kızılötesi ışık ya da yoğunluk ayrımı gibi çeşitli yöntemler kullanılarak türlerine ayrılmaktadır. Kısaca elektrikli ve elektronik ürünler, geri dönüşüm için ayrılabilen ve plastik ve değerli metaller gibi yeni ürünlerde kullanılan bir dizi malzeme içermektedir. Bütün bunlar kaynak ve enerji tasarrufu sağlar. Elektrikli ve elektronik ürünler çöp sahasına girdiği zaman, tehlikeli maddeler dışarı sızmakta ve toprak ve su kirliliğine neden olarak doğal yaşama ve insan sağlığına zarar vermektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.