Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - İçecek Kutuları

Meyve sularının pazarlandığı karton kutuları geri dönüştürmek mümkündür. Meyve suyu kartonları ve diğer kartonlar, geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülmesi kolay malzemelerden biridir. Genel olarak meyve suyu kartonları, yaklaşık yüzde 75 oranında kağıt, yüzde 20 oranında polietilen ve yüzde 5 oranında alüminyum folyo içermektedir.

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - İçecek Kutuları

Alüminyum folyo, içeriği uzun süre korumak için kullanılmaktadır. Bu malzemeler geri dönüşüm için kolayca kabul edilmektedir. Birçok geri dönüşüm tesisinde, kağıdı eritmek ve geri dönüştürmek için, ayrıca alüminyum folyoyu ve polietileni ayırmak için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır.

Meyve suyu kartonlarının geri dönüştürülebilir olmasını bilmek yeterli değildir. Önemli olan, meyve suyu kartonlarının nasıl geri dönüştürüldüğünü bilmektir. Bu durumda meyve suyu kartonlarını geri dönüştürmek için doğru olanı yapmak ve doğru süreci izlemek gerekir.

Geri dönüştürme işinde birinci adım toplamadır. Meyve suyu kartonları diğer geri dönüştürülebilir malzemelerle birlikte toplanır. Bu nedenle içinde sıvı kalmamış olması önemlidir. Ayrıca herhangi bir plastiği, kapağı veya pipeti çıkarmak gerekir. Sadece pipetler kartonla birlikte geri dönüşüme gidebilir.

İkinci adım gruplamaktır. Meyve suyu kartonları geri dönüşüm tesisinde, diğer geri dönüştürülebilir atıklardan, ışığı nasıl yansıttıklarına göre tanımlayan kızılötesi teknolojisi ile ayrılır. Meyve suyu kartonlarını sıralamak önemlidir, çünkü geri dönüşüm tesislerinin hangi meyve suyu kartonlarının birlikte geri dönüştürüleceğini bilmesine yardımcı olmaktadır.

Üçüncü adım ise taşıma ve geri dönüşümdür. Ayıklandıktan sonra kartonlar kağıt fabrikalarına taşınır ve burada kartonlar suyla dolu dev bir karıştırıcıya konur. Burada kağıt ve karton balyaları küçük parçalara ayrılır. Karıştırıcı, kağıdı polimerlerden ve alüminyumdan ayırır. Çıkarılan kağıt lifleri daha sonra yıkanır ve kağıt yapımında kullanılmaya hazır hale gelir. Geri kazanılan kağıt lifleri, kağıt ve kağıt mendil gibi yeni ürünler oluşturmak için kullanılır.

Meyve suyu kartonları çevre için büyük bir endişe kaynağıdır. Meyve suyu kartonları yenilenebilir hammadde olan kağıttan yapılmıştır. Kağıt biyolojik olarak parçalanabilir ve geri dönüştürülebilir. Ancak meyve suyu kartonları, sıvı içeriğini tutmak için plastik ve alüminyum malzemelerle kaplandığı için biyolojik olarak parçalanamaz.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.