Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - Piller

Geri dönüşüm tesisleri, pil atıklarında cıva, kurşun, gümüş, nikel, kadmiyum, çelik, lityum ve plastiği güvenli bir şekilde kurtarmak için her tür pil geri dönüşümümü gerçekleştirmektedir. Bu tesisler, binlerce pil ve diğer tehlikeli atıkları çöp alanlarından uzak tutmak için çaba göstermektedir. Geri dönüşüm tesislerinde her tür pil geri dönüştürebilmektedir.

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - Piller

Tek kullanımlık piller, en yaygın şarj edilemeyen pillerdir ve çeşitli boylarda üretilmektedir. En yaygın olanları alkalin pillerdir. Ancak bu terim aynı zamanda karbon çinko, bazı lityum ve düğme pilleri de içerir. Alkalin, çinko karbon ve çinko piller geri dönüştürülür. Daha eski alkalin piller, değerli ama zehirli bir metal olan cıva içerir.

Geri dönüşüm yoluyla, cıva yeniden kullanım için geri kazanılabilir. Pilin çöpe atılması durumunda zehirli metaller toprağa karışmakta, yeraltı sularına sızmakta ve çevre kirliliği yaratmaktadır. Yeraltı suları kadmiyum, kurşun, cıva, çinko ve manganez gibi kimyasallarla kirlenmekte ve canlılara zarar vermektedir. Geri dönüşüm için, bozulmamış yani sızıntı yapmayan tek kullanımlık piller toplanmaktadır.

Şarj edilebilir piller yüzlerce kez yeniden şarj edilebilir ve tekrar kullanılabilir. Bu tip piller cep telefonlarında, kablosuz elektrikli aletlerde, dizüstü bilgisayarlarda, kablosuz telefonlarda, taşınabilir tıraş makinelerinde ve daha birçok yerde kullanılmaktadır. Ömrünü tamamlayan bu tür piller, uygun şekilde atılmazsa insan sağlığı ve çevre için risk oluşturur.

Bu piller, kadmiyum, çinko, manganez, kobalt ve nadir toprak metalleri gibi geri dönüştürülebilen değerli metaller içerirler. Nikel-kadmiyum ve nikel-metal hidrit piller, lityum piller kadar tehlikeli değildir, yine de dikkatli kullanılmaları gerekir. Lityum pillerin geri dönüşümü ise son derece tehlikelidir. Şarj edilebilir piller de geri dönüşüme girmez ve çöpe giderse yukarıda açıklandığı gibi ciddi çevre kirliliğine neden olmaktadır.

Kurşun asitli aküler en çok otomobillerde kullanılır. Bununla birlikte, bilgisayar kesintisiz güç kaynaklarında da yaygın olarak kullanılırlar. Kullanılmış kurşun asit piller, kurşun ve asit diğer malzemeleri kirlettiği için normal çöp kutularına atılamaz. Kurşun önemli bir çevresel kirleticidir ve sülfürik asit kişisel güvenlik için tehlikelidir. Bu nedenle kurşun asit pillerin uygun şekilde geri dönüştürülmesi gerekir.

Düğme piller, saatler, hesap makineleri ve işitme cihazları gibi çeşitli günlük eşyalarda kullanılmaktadır. En yaygın türleri cıva, lityum, gümüş ve diğer tehlikeli atıkları içerir. Bu piller kimya türüne göre gruplanır ve geri dönüştürülür. Çöpe atılan düğme piller, su kaynaklarına ve gıda zincirlerine cıva toksinleri sızdırır. Geri dönüştürülmeli ve normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.