Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - Tekstil Ürünleri

Tüm tekstil ürünlerinin kullanışlı bir ikinci ömrü vardır. Toplanan giyecekler, doğal, sentetik ve karışımlı kumaşlar olarak gruplandırılır. Kaliteli giyecekler ikinci el giyecek olarak kullanılmaktadır. Kullanılamayan tekstil ürünleri genelde hasarlıdır ve fabrikada paçavra olarak işlenir.

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - Tekstil Ürünleri

Paçavralar toplanır ve silme sektörüne gönderilir. Diğer malzemeler elyaf ıslahı ve doldurulması için gönderilir. Eski kumaşlardan elde edilen lifler geri kazanılır ve yeni giyecekler yapmak için kullanılır. Kumaştan iplikler çekilir ve dokunarak yeni tekstil ürünleri elde edilir. Hem doğal hem de sentetik lifler bu şekilde geri dönüştürülebilir.

Geri dönüşüm tesislerine gelen kullanılmış tekstil ürünleri tür ve renklerine göre sınıflandırılır. Başlangıçta malzeme, kalitesiz denilen lifler halinde parçalanır. Daha sonra nihai kullanıma göre diğer liflerle karıştırılır. Harmanlanmış karışım taranır ve dokuma veya örme için yeniden eğrilir.

Parçalanan tekstil ürünleri, aynı zamanda araba yalıtımında, çatı kaplama keçelerinde, hoparlör konilerinde, mobilya dolgularında, panel kaplamalarında ve diğer birçok kullanımda dolgu maddeleri olarak kullanılır. Yünlü giyecekler, iplik ve kumaş yapmak için elyaf ıslahı yapan diğer tesislere gönderilmektedir. Pamuklu giysiler geri dönüştürülür ve kağıt üretimi, otomotiv, madencilik ve diğer çeşitli alanlarda kullanılır. Hatta bazı eski giysiler, moda tasarımcıları tarafından modaya uygun giysiler ve çantalar yapmak için yaratıcı bir şekilde yeniden kullanılıyor. Aktif spor giyim pazarında, geri dönüştürülmüş PET plastik şişelerden yapılan elyaflar da kullanılmaktadır.

Tekstil geri dönüşümü, çevrenin korunmasına da yardımcı olmaktadır. Geri dönüştürülmüş giyecekler depolama alanı ihtiyacını azaltır. Düzenli depolama alanları çevre ve su kaynakları için bir tehdit oluşturmaktadır. Yağmur yağdığında, atılan giysilerden akan sular, tehlikeli kimyasallar ve ağartıcılar içerir. Bu su zehirlidir. Sentetik liflerden yapılan tekstiller hızlı bir şekilde ayrışmazken, yün gibi kumaşlar ayrışma sırasında metan salar ve her iki lif de nihayetinde küresel ısınmaya neden olur. Bu kumaşlar geri dönüştürülerek bu tehlikelerin önüne geçilmektedir.

Bu arada geri dönüştürülmüş giysilerin yeniden boyanması veya tedarik edilmesi gerekmediği için enerjiden tasarruf sağlanmaktadır. Boya ve kimyasalların daha az kullanılması, üretimlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmektedir.

Tüm eski giyeceklerin yüzde 70’i ikinci el giyecek, yüzde 6’sı atık torba ve fermuar, yüzde 8’i elyaf geri kazanımı ve geri dönüşümlü ürün yapımında, yüzde 7’si silme malzemesi olarak, geri kalan yüzde 9’u ise parçalanarak kullanılmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 70’inden fazlası, ikinci el giyecek kullanmaktadır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.