Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - Yapı Malzemeleri

İnşaat süreci boyunca kullanılan malzemelerin hacmi düşünülecek olursa, bina bileşenlerinin geri dönüştürülmesi gerektiği açıktır. Yapı malzemelerinin yeniden kullanılması, bir yandan yeni kaynaklara olan talebi azaltırken, bir yandan da yeni malzemelerin üretimi ve nakliyesi ile ilgili maliyetleri düşürür ve çöp alanlarına atık gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler - Yapı Malzemeleri

Yıkım sırasında, tehlikeli atıklar düzgün bir şekilde işlenecek olursa, bunlar çöp sahasından uzak tutulmakta ve çevredeki toksik birikim en aza indirilmektedir. Asbest, lateks boya, kimyasal çözücüler, yapıştırıcılar ve kurşun bazlı boya gibi malzemeler, çevreye en fazla zarar veren malzemelerdir. Elbette, yeniden kullanılabilir parçaları ayırmak ve gruplamak daha fazla zaman ve özen gerektirir, ancak ülke ekonomisi ve çevrenin korunması açısından buna değer.

Birçok yaygın inşaat malzemesi yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir. Örneğin betonlar, araba yolları ve patikalar inşa etmek için parçalanabilir ve geri dönüştürülebilir. İşlenmemiş kereste, yakacak veya malç olarak kullanılır. Büyük parçalar yeniden frezelenebilir ve inşaatta tekrar kullanılabilir. Ağaçlar ve çalılar kompost veya malç olarak geri dönüştürülür. Büyük boyutlu kereste, kontrplak, döşeme ve kalıplama işlerinde yeniden kullanılabilir. Çelik, alüminyum ve bakır gibi metaller eritilebilir ve yeni metal ürünlere dönüştürülebilir ya da hurda olarak satılabilir.

Geri dönüşüm çabalarında şu beş temel malzemenin geri dönüştürülmesi farklı güçlükler içermektedir: çelik, beton, alçıpan, cam ve döşeme.

Bunlar arasında çelik, en yaygın yapısal çerçeve malzemesidir ve bir geri dönüşüm akışının ideal bir örneğini sunar. Bir bina yıkıldıktan sonra çeliğin hemen hemen tamamı geri dönüştürülmektedir. Aslında çelik, dünyada en fazla geri dönüştürülmüş malzemedir. Bu, büyük ölçüde, önceden var olan çeliğin eritilmesine dayanan çelik üretiminin doğasından kaynaklanmaktadır.

Mimari cam, günümüzde kullanılan en göze çarpan yapı ürünleri arasındadır ve iç mekanlarda dekoratif olarak kullanılır. Aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde yeniden kullanılabilir bir malzemedir. Sonsuz şekilde geri dönüştürülebilir. Ancak şeffaf cam yeni ürünlere kolayca dönüştürebilirken, renkli cam neredeyse her zaman çöplük olarak görülmektedir.

Beton, temellerin döşenmesinde, duvarların belirlenmesinde ve yapı elemanlarının güçlendirilmesinde kritik öneme sahiptir, ancak bileşimindeki çimento ve agrega bileşenleri yenilenebilir değildir. Betonun geri dönüştürülmesinin önünde bazı engeller vardır. Örneğin beton temel malzemelerini izole etme güçlüğü vardır.

Alçıpan da, katmanlarının bozulmadan korunması koşuluyla, son derece geri dönüştürülebilir bir yapı malzemesidir. Alçıpan, herhangi bir kağıt veya ahşap ürün gibi öğütülebilir ve geri dönüştürülebilir. Alçı çekirdeği, önemli bir performans kaybı olmadan sonsuz kez geri dönüştürülebilir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.