Çevre Koruma - Çevre Değerlendirmeleri

Bugün dünyanın birçok yerinde, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan hayvanlar, bitkiler ve habitat bulunmaktadır. Bunları korumak herkes için önemlidir.

Çevre Koruma - Çevre Değerlendirmeleri

Resmi kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri, ulusal olarak önemli hayvanların, bitkilerin, habitatın ve miras alanlarının tanımlanması ve değişikliklerden önce bunlar üzerindeki olası olumsuz etkilerin dikkatle değerlendirilmesine çalışmaktadır. Arazi kullanımında veya yeni gelişmeler karşısında, arazi sahiplerinin, geliştiricilerin, şirketlerin, bireylerin ve hükümetlerin, planlı ve programlı davranmaları gerekmektedir. Herkes neyin korunduğunu ve nasıl korunması gerektiğini bilmek zorundadır.

Ülke yönetimleri ilgili yasal düzenlemeler ile, çevre değerlendirme süreci kapsamında şunları korumaktadır: dünya mirası mülkleri, ulusal miras alanları, uluslararası öneme sahip sulak alanlar, tehdit altındaki türler ve ekolojik topluluklar, göçmen türler, deniz alanları, nükleer eylemler (uranyum madenleri dahil) ve kömür damar gazı geliştirme ve büyük kömür madenciliği geliştirme ile ilgili su kaynakları.

Esas olarak bir çevre değerlendirme sürecinde iki temel aşama bulunmaktadır: yönlendirme (eylemin yasal düzenlemeler kapsamında onay gerektirip gerektirmediği) ve değerlendirme (eylemin nasıl değerlendirileceği).

Geri dönüşüm çalışmaları da çevrenin korunması üzerinde olumlu büyük etkileri olan faaliyetlerdir ve bu yöndeki herhangi bir eylemin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bir eylemin yasal düzenlemeler kapsamında onay gerektirip gerektirmediği değerlendirilirken, özellikle şu hususlar dikkate alınmaktadır: ekolojik olarak sürdürülebilir kalkınma ilkeleri, önerilen eylemin etkilerinin değerlendirilme sonuçları, topluluk ve paydaş yorumları, önerilen eylemin etkileri hakkında mevcut bilgiler ve sosyal ve ekonomik faktörlere ilişkin yorumlar.

Neticede bu eylem onaylanabilir veya kısıtlamalara tabi olarak onaylanabilir ya da onaylanmaz. Gerektiği zaman, firmadan daha fazla ayrıntılı bilgi talep edilebilir. Bazı durumlarda firmalar, yasalarla korunan bir eylem üzerindeki etkileri önlemek için önlemler almayı teklif edebilir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.