Çevre Koruma Neden Önemlidir?

Geri dönüşüm çalışmalarının en büyük katkısı, çevrenin korunmasıdır. Geri dönüşüm, ham maddelerin çıkarılması (örneğin madencilik, taşocakçılığı veya ağaç kesimi), rafine edilmesi ve işlenmesi ihtiyacını azaltmaktadır. Bütün bu faaliyetler, hava ve su kirliliğinin başlıca nedenleridir. Geri dönüşüm aynı zamanda enerji tasarrufu sağladığından, karbondioksit, metan ve azot oksit gibi sera gazı emisyonlarını da düşürmekte ve iklim değişikliği ile mücadeleye yardımcı olmaktadır.

Çevre Koruma Neden Önemlidir?

Herkes, geri dönüşümün çöp sahalarına daha az çöp gitmesi anlamına geldiğini bilir, ancak geri dönüşümün en büyük çevresel faydası, enerji ve doğal kaynakların korunması ve yeni bir ürün yapmak için bir hammadde kullanıldığında ortaya çıkan kirliliğin önlenmesidir. Hammadde yerine geri kazanılmış ürünler üretmekle, önemli ölçüde daha az enerji kullanır ve bu da kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların daha az yanmasına neden olur.

Herşeye rağmen atık üretimi artıyor. 2014 yılında, Amerikalılar 260 milyon ton çöp üretilmiş ve bunun 70 milyon ton kadarı geri dönüştürülmüş, 25 milyon ton kadarını ise kompostlanmıştır. Bu yaklaşık yüzde 34,6 geri dönüşüm oranı demektir. Ekonominin durumu, tüketim ve atık üretimi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Atık üretimi, güçlü ekonomik büyüme zamanlarında artmakta ve ekonomik gerileme zamanlarında düşmektedir.

Sıfırdan bir ürün yaratmak için gerekenlerin büyük resmine bakılacak olursa, hammaddeleri elde etmek, taşımak, işlemek ve üretmek yerine, kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülmüş malzemelerden ürünler yapmak, büyük bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Tahminlere göre geri dönüştürülmüş kağıt stoğu ile bir ton ofis kağıdı üretmek, saf ahşap ürünleriyle yapılan aynı ton kağıda kıyasla yaklaşık 3 bin kilovatsaat tasarruf sağlamaktadır.

Geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış bir ton soda kutusu, çıkarılması, taşınması ve rafine edilmesi gereken bakir boksit cevherini azaltarak 21 bin kilovatsaat gibi inanılmaz bir tasarruf sağlıyor. Bu yüzde 95 oranında enerji tasarrufu demektir. Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir ton PET plastik kap, yaklaşık 7 bin kilovatsaat tasarruf sağlar. Bir cam şişeyi geri dönüştürmek, 100 watt’lık bir ampulü dört saat boyunca yakmaya yetecek kadar enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.