Çevre Koruma - Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli atık, kendisini tehlikeli yapan veya insan sağlığı veya çevre üzerinde zararlı bir etkiye sahip olan özelliklere sahip atıklardır. Tehlikeli atık, endüstriyel üretim süreci atıklarından pillere kadar birçok kaynaktan üretilir ve sıvılar, katı gazlar ve çamurlar dahil olmak üzere birçok formda olabilir.

Çevre Koruma - Tehlikeli Atıklar

Amerikan Çevreyi Koruma Ajansı (EPA) tarafından, tehlikeli olduğu bilinen belli maddeleri tanımlayan ve diğer malzemeleri düzenlenmiş tehlikeli atık dünyasına dahil etmek için objektif kriterler getiren tanımlamalar ve süreçler geliştirilmiştir.

Bir atığın tehlikeli atık olarak sınıflandırılabilmesi için öncelikle katı atık olması gerekir. Bu nedenle, tehlikeli atık tanımlama sürecindeki ilk adım, bir malzemenin katı atık olup olmadığının belirlenmesidir. Tüm üreticiler, atıklarının tehlikeli olup olmadığını belirlemek ve atıkların nihai kaderini kontrol etmek zorundadır. Ayrıca, üretici firmalar, ürettikleri tehlikeli atıkların geri dönüşüm veya bertaraf edilmeden önce uygun şekilde tanımlandığından, yönetildiğinden ve işlendiğinden emin olmak zorundadır.

Tehlikeli atık üretildikten sonra, taşıyıcılar atıkları geri dönüştürecek, işleyecek, depolayacak veya bertaraf edecek bir tesise taşımalıdır. Bu tür taşıyıcılar, atıkları kamuya açık yollarda, otoyollarda, demiryollarında ve su yollarında taşıdıkları için, ilgili yasal düzenleme esaslarına uymak zorundadır.

Bugün mümkün olduğu ölçüde, insan sağlığı, çevre ve kaynakların korunmasını sağlayan tehlikeli atık düzenlemeleri çıkarılmıştır. Birçok tehlikeli atık güvenli ve etkili bir şekilde geri dönüştürülürken, diğer atıklar düzenli depolama sahalarında veya yakma tesislerinde işlenmekte ve bertaraf edilmektedir.

Tehlikeli atıkların geri dönüştürülmesi, hammadde tüketiminin ve işlenmesi ya da bertaraf edilmesi gereken atık maddelerin hacminin azaltılması dahil, çeşitli faydalar sağlamaktadır. Ancak bu malzemelerin uygun olmayan şekilde depolanması, dökülmelere, sızıntılara, yangınlara ve toprağın ve içme suyunun kirlenmesine yol açmaktadır. Yasal düzenlemeler, sağlığı ve çevreyi korurken tehlikeli atık geri dönüşümünü teşvik etmek için, geri dönüşümün güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeler içermektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.