Döngüsel Ekonomi

Geri Dönüşüm Uygulamaları sayesnde elde edilen döngüsel ekonomi, enerji tüketimine, kaynakların tükenmesine ve kirliliğe meydan okumak için önemli bir araçtır.

Döngüsel Ekonomi

Geri Dönüşüm sayesinde oluşturulan döngüsel bir ekonomi, Avrupa'da ve dünyada birincil kaynak tüketiminin verimliliğini artırabilir. Döngüsel bir ekonomi, yüksek değerli ürünlerde bulunan malzemeleri koruyarak veya atıkları yüksek kaliteli ikincil hammaddeler olarak ekonomiye geri döndürerek, birincil hammaddelere olan talebi azaltacaktır. 

Bu, Avrupa'nın ithalata olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olacak, birçok endüstriyel sektör için tedarik zincirlerini uluslararası emtia piyasalarının fiyat dalgalanmalarına ve kıtlık ve/veya jeopolitik faktörlerden kaynaklanan arz belirsizliğine daha az maruz bırakacaktır.

Küresel atık yönetimi son on yılda ihmal edilmiştir. Doğal çevreye çok fazla plastik uygunsuz bir şekilde atıldı. Çöp biyolojik çeşitliliği etkiler, besin zincirine girer ve sonunda sağlığımızı etkiler.

Döngüsel ekonomi , çevre kirliliği sorununun üstesinden gelmeye yardımcı olan eko-tasarım, atık önleme, geri dönüşüm ve enerji verimliliğini zorunlu kılar. Daha az kaynak kullanarak çevre dostu, kolayca geri dönüştürülebilir ve enerji açısından verimli ürünler tasarlamak, kaliteli geri dönüşüm ürünlerine dönüştürülebilecek dayanıklı ürünlerin üretilmesini sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, mevcut maksimum kaynaklar eski haline getirilecek ve neredeyse hiç atık çöpe atılmayacaktır. Ayrıca, bu geçiş, yaşamlarımızı ve sağlığımızı olumlu yönde etkileyerek, doğal kaynakları koruyarak, ülkelerin dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltarak ve daha temiz endüstriler, işler ve teknoloji geliştirmelerinin yaratılmasını hızlandırarak bir kartopu etkisi ile sonuçlanacaktır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.