Geri Dönüştürülmüş İçerik Doğrulaması

Üretici firmalar olsun, tedarikçi firmalar olsun, perakendeci firmalar olsun, ürünlerinin çevresel ve sürdürülebilir olduğu iddialarının, tüketici talebini karşıladığından emin olmak için giderek daha fazla zorlanmaktadır.

Geri Dönüştürülmüş İçerik Doğrulaması

Bugün tüketiciler, ürünler ve ambalajlar üzerinde yer alan yanıltıcı sürdürülebilirlik iddiaları ve geri dönüşüm sembolleri konusunda daha bilgili ve daha ihtiyatlıdır. Bu bakımdan doğrulanmış geri dönüştürülmüş içerik programı, işletmelerin, malzeme, ürün veya ambalajları üzerindeki tüketici öncesi veya tüketici sonrası geri dönüştürülmüş içeriği küresel etiketleme standartlarına uygun olarak doğrulamasını içermektedir.

Geri dönüştürülmüş içerik doğrulaması programı, birçok işletme için şu doğrultuda faydalı olmaktadır:

  • El değmemiş (işlenmemiş) malzeme ve kaynaklara olan bağımlılığı azaltmada liderlik sergilemek
  • Sürdürülebilir ürünler için satın alma gereksinimlerini ve müşteri beklentilerini karşılamak
  • Çevresel etiketleme programları ya da ekolojik iddialar için küresel düzenleyici gereklilikleri karşılamak
  • Daha fazla şeffaflık kazanmak amacı ile tüketici (müşteri) taleplerini karşılamak
  • Tarafsız ve bağımsız bir üçüncü taraftan sağlanan belge ile ürünü farklılaştırmak

Kısaca çevresel iddia doğrulaması, ya da geri dönüştürülmüş içerik doğrulaması, işletmelerin geri dönüşüm çabalarını tüketici düzeyinde güvenle sergilemelerini sağlamaktadır. Bu ise işletmeye, pazarda belirgin bir avantaj sağlamaktadır. Geri dönüştürülmüş içerik sadece tedarik zincirinin verimliliği ve bütünlüğünü değil, aynı zamanda işletmenin çevre yönetimine verdiğiniz taahhüdü de ifade etmektedir.

Kuruluşumuz, üçüncü taraf ürün güvenliği ve standart geliştirmede dünyanın güvenilir isimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır ve işetmelerin rekabetçi bir pazarda güvenilirlik kazanmasına yardımcı olmaktadır. Kanıtlanmamış sürdürülebilirlik iddialarına sahip bir işletmede bu çok önemlidir ve firmayı diğerlerinden ayırabilir.

Dahası bu sayede, tüketicilerin daha akıllı ve çevre açısından daha tercih edilebilir satın alma kararları vermesini sağlarken, aynı zamanda çevreye daha duyarlı bir şekilde daha iyi ürünler yaratma yeteneği kazanmaktadır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.