Geri Dönüştürülmüş Tekstiller

RLabel Geri Dönüşüm etiketi, ek çevresel ve sosyal kriterlerle geri dönüştürülmüş tekstillerin iddialarını kanıtlamasına yardımcı olur.

Geri Dönüştürülmüş Tekstiller

RLabel Geri Dönüşüm etiketi şunları garanti eder:

  • Üretimin insan ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması
  • Dayanıklı işlenmiş ürünler
  • Ürünlerde yüksek oranda geri dönüştürülmüş içerik
  • Sorumlu üretim
  • Geri dönüştürülmüş malzemeler
  • izlenebilirlik
  • Şeffaf iletişim
  • Paydaş katılımı

Akredite ve bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılan etiketleme, uygulamalarınızın RLabel Geri Dönüşüm Standardına uygunluğunu doğrular. 

Tekstil geri dönüşümü, çevrenin korunmasına da yardımcı olmaktadır. Geri dönüştürülmüş giyecekler depolama alanı ihtiyacını azaltır. Düzenli depolama alanları çevre ve su kaynakları için bir tehdit oluşturmaktadır.

RLabel, en az %20 geri dönüştürülmüş malzeme içeren tüm ürünler için tasarlanmıştır ve geri dönüştürülmüş malzemelere dayalı bitmiş veya ara ürünler içindir.

RLabel, örme, baskı, dikiş, çırçır, dokuma ve boyama alanlarında faaliyet gösteren tekstil sektöründeki şirketlerin yanı sıra, geri dönüştürülmüş ürünlerini ve sorumlu uygulamalarının uluslararası bir etiket tarafından tanınmasını isteyen geri dönüşümcüler, distribütörler ve markalar için de geçerlidir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.