İnşaat Sektörü Geri Dönüşüm Firmaları İçin RLabel Sertifikası

İnşaat ve yıkım geri dönüşüm firmaları için açıkladıkları oranlarında yüksek düzeyde doğruluk sağlamak her zamankinden daha önemlidir. Esasen Geri Dönüşüm Sertifikasyon Enstitüsü (Recycle Labelling Instutite), bu tesislerin tam da bunu kanıtlamasına yardımcı olmak için kurulmuştur.

İnşaat Sektörü Geri Dönüşüm Firmaları İçin RLabel Sertifikası

Geri Dönüşüm Sertifikasyon Enstitüsü, uyguladıkları standartları, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) standartlarına göre geliştirmiştir ve geri dönüşüm tesislerinin çöp sahasından sapma oranlarını doğrulamalarına yardımcı olmaktadır.

Günümüzde inşaat ve yıkım geri dönüşümü firmalarının bir kısmı, bu Recycle Labelling Instutite sertifika programına açıktır ve firmalarına nasıl fayda sağlayacağını gördükleri için sertifika almaya çalışmaktadır. Ancak bir kısmı, tesislerin bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından denetlendiği zaman, bir takım eksiklerinin ortaya çıkabileceği konusunda bazı endişelere sahip olmaktadır. Çünkü bazen geri dönüşüm firmaları iyi bir iş çıkardıklarını düşünmektedir, ancak yanlış raporlama yaptıklarının anlaşılması durumunda bunun yankıları konusunda endişeler duymaktadır. Böyle olduğu için de belgelendirme sürecinden geçmekte tereddüt etmektedir.

Oysa sertifikasyon sürecinden geçen ve yüzde 100 doğru raporlama yapmadıklarını farkeden firmalar, doğru raporlama yapmak istedikleri için bu sonucu memnuniyetle karşılamışlardır. Bu firmalar açısından, başka bir gözün gelip bu hataları bulması, süreçlerini iyileştirme fırsatı yaratmıştır.

Sonuç olarak Recycle Labelling Instutite sertifikasyon programı bir iş süreci denetimidir. Birçok açıdan belgelendirme sürecinden geçmek tesis için önemli bir fayda sağlamaktadır. Çünkü belgelendirme ile, doğruluk ve verimlilik oranlarını iyileştirmelerine imkan doğmaktadır.

Ayrıca Recycle Labelling Instutite sertifikasyon programı sadece geri dönüşüm tesisleri için değil, aynı zamanda bu firmanın birlikte iş yaptığı müteahhitler ve inşaatçılar için de faydalı olmaktadır.

Geri dönüşüm firmaları için Recycle Labelling Instutite sertifikası, onları aynı bölgede rekabet ettikleri diğer tesislerden ayırmaktadır. Bu tesisler ile ilgili tüm bu bilgiler Recycle Labelling Instutite web sitesindeki raporlarda mevcuttur.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.