İşletmede Sıfır Atık Nasıl Elde Edilir?

Müşterilerin çevreci istekleri ile birlikte her yıl artan atık bertaraf maliyeti yüzünden büyük ve küçük işletmeler, ürettikleri atık miktarını azaltmak istemektedir. Aslında, sıfır atığa ya da sıfır depolamaya ulaşmak, her büyüklükteki ve türdeki işletme için popüler bir iş hedefi haline gelmiştir.

İşletmede Sıfır Atık Nasıl Elde Edilir?

İşletmeler için sıfır atık hedefi, ekonomik, verimli, etik ve vizyon sahibi, insanlara yaşam şekillerini sürdürebilmeleri için rehberlik eden, atılan tüm malzemelerin başkaları için kaynak olacak şekilde tasarlandığı bir hedeftir. Sıfır atık, atık ve malzemelerin hacmini ve zehirlik seviyelerini sistematik olarak önlemek ve ortadan kaldırmak, tüm kaynakları korumak ve geri kazanmak ve onları yakmamak veya gömmemek için ürün ve süreçleri tasarlamak ve yönetmek anlamına gelmektedir. Sıfır atık ilkesini uygulamak, yerküre, insan, hayvan veya bitki sağlığı için bir tehdit oluşturan, karaya, suya veya havaya yapılan tüm deşarjları ortadan kaldırmak demektir.

Sıfır atık yönetiminin işletmeler için en temel faydası, işletmeyi atık yönetimi ve bertaraf maliyeti yanı sıra emisyonlara ve atık oluşumuna eşlik eden yasal düzenlemelere aykırılıktan kurtarmasıdır. Ayrıca bu sayede işletme yeşil işletme olarak anılabilir. Müşteriler işletmelerin, çevreye duyarlı bir şekilde çalıştığının somut kanıtlarını görmek istemektedir. Sıfır atık şirketi olmak, müşteriler, ticaret ortakları ve yerel topluluklar arasında güven oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda operasyondaki atık üretimini ortadan kaldırmak, işletmenin malzeme akışını iyileştirebilir ve maliyetleri düşürebilir. Yalın üretim gibi stratejiler için bu, kritik bir öneme sahiptir. İşletmede sıfır atık stratejisi uygulamak ve başarılı olmak için, firmanın mevcut atık yönetimi ve bertarafını değerlendirmek, bir atık yönetimi ekibi belirlemek, kötü süreçlerin peşinden gitmek, spesifik atık azaltma hedefleri belirlemek, çalışanları sıfır atık hedefine ulaştırmak ve atık önleme ve azaltma stratejileri geliştirmek gerekmektedir.

Kısaca sıfır atık, azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüme odaklanan kaynak yönetimine yönelik bir sistem yaklaşımıdır. Geri dönüşümün başlıca amacı halihazırda tüketilmiş olan malzemeleri yeniden kullanarak ya da değerlendirerek, yenilenemeyen kaynakları kullanma ihtiyacını azaltmaktır. Geri dönüştürülmüş malzemeler üretmek, sıfırdan malzemeler üretmekten daha az enerji kullanır. Sıfır atık uygulamasının amacı, geri dönüşümü en üst düzeye çıkarmak, atıkları en aza indirmek, tüketimi azaltmak, ürünlerin yeniden kullanıldığından, onarıldığından veya geri dönüştürüldüğünden emin olmak ve sürdürülebilir ürünler satın almaktır.

Sıfır atık elde etmek, çöpleri geri dönüşüm kutusuna yönlendirmekten çok daha fazlasını kapsayan bir çaba olmaktadır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.