Kimyasal Geri Dönüşüm

Kimyasal geri dönüşüm, polimerik atıkları, kimyasal yapısını değiştirerek, yakıt üretimi veya enerji üretim araçları hariç, yeni ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan maddeleri üretmek üzere dönüştüren bir süreçtir.

Kimyasal Geri Dönüşüm

Kimyasal geri dönüşüm teknolojileri, Avrupa'nın sürdürülebilir plastik atık yönetimine yönelik ilerlemesini artırma potansiyeli ile hızla ortaya çıkıyor. Bu işlemler, çok katmanlı, yoğun şekilde kirlenmiş atık veya mekanik geri dönüşüm artıkları gibi geri dönüştürülmesi zor veya geri dönüştürülmemiş plastiklerde olduğu gibi, mekanik geri dönüşümün verimsiz olduğunun kanıtlandığı mekanik geri dönüşüm sürecini tamamlar. 

Farklı teknolojilerin etkin bir şekilde alınması ve atık hiyerarşisine yerleştirilmesi, kimyasal geri dönüşüm olarak tanımlanan şeyin uyumlaştırılmış anlayışına bağlıdır. 

Terim, yeni plastik ürünler oluşturmak için benzeri polimerler gibi kimyasallar üretmek için atığı kimyasal reaksiyonlarla monomerlere, oligomerlere ve daha yüksek polimerik polimerlere indirgeyen teknolojileri tanımlar. Bu işlemler fiziksel geri dönüşümden ( mekanik geri dönüşüm ve çözündürme teknolojileri) ayrılmalıdır. Bir kimyasal işlemin son ürününün nafta veya piroliz yağları olduğu durumlarda, işlemin kendisi geri dönüşümden ziyade bir geri kazanım işlemi olarak kabul edilir. 

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.