Recycle Labelling Instutite Kimdir?

Geri Dönüşüm Belgelendirme Enstitüsü (Recycle Labelling Instutite), inşaat ve yıkım atık malzemelerinin, geri dönüşüm tesisleri tarafından güvenilir geri kazanım ve geri dönüşüm raporlaması için artan ihtiyaçları karşılamak için kurulmuştur.

Recycle Labelling Instutite Kimdir?

İnşaat ve yıkım atık malzemelerinin yeniden kullanımı, gelecek nesillerin kullanımı için daha fazla hammadde rezerve etmek anlamına gelmektedir. Bu atıkların geri dönüşümü gittikçe büyüyen bir endüstridir.

Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED, Leadership in Energy and Environmental Design) programı, bina sahiplerine ve operatörlerine pratik ve ölçülebilir yeşil bina tasarımı, inşaatı, işletme ve bakım çözümleri belirlemek ve uygulamak için bir çerçeve sunmaktadır. LEED projelerinin inşaat ve yıkım malzemelerinin minimum geri dönüşüm oranlarını karşılaması gerekmektedir.

İnşaat ve yıkım geri dönüşüm tesislerinin istatistiklerini kullanan gruplar, rapor edilen geri kazanım ve geri dönüşüm oranlarının doğrulanmasını talep etmektedir. İşte Geri Dönüşüm Sertifikasyon Enstitüsü (Recycle Labelling Instutite), geri dönüşüm tesisleri tarafından güvenilir geri kazanım ve geri dönüşüm raporlaması için artan bu ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuştur. Geri Dönüşüm Sertifikasyon Enstitüsü (Recycle Labelling Instutite), raporlanan geri kazanım ve geri dönüşüm oranlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini teyit etmek için bağımsız üçüncü taraf değerlendiriciler kullanmaktadır.

Geri dönüşüm firmaları, üçüncü taraf değerlendirici kuruluşlar tarafından değerlendirilmekte ve Geri Dönüşüm Sertifikasyon Enstitüsü (Recycle Labelling Instutite) tarafından hazırlanan protokol ve standartlarına göre doğru, şeffaf ve güvenilir geri kazanım, kullanım ve geri dönüşüm oranları bildirdiği belgelenmektedir.

Kısaca Dönüşüm Belgelendirme Enstitüsü (Recycle Labelling Instutite), rapor edilen geri kazanım ve geri dönüşüm oranlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini doğrulamak için bağımsız ve tarafsız değerlendirici kuruluşlar kullanmaktadır. İnşaat ve yıkım geri dönüşüm firmalarının geri dönüşüm raporları bu sayede profesyonel olarak gözden geçirilmekte ve onaylanmaktadır. Bu amaçla Enstitü, proje sahipleri, mimarlar, çevre toplulukları ve belediyeler için bir dizi ayrıntılı protokol, kılavuz ve araç sağlamıştır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.