Geri Dönüşüm Etiketi Nasıl Alınır?

Bugün her zamankinden daha fazla geri dönüşüm seçeneği bulunmaktadır. Ancak geri dönüşüm sembollerinin ve ürün etiketlerinin her birinin tam olarak ne anlama geldiğini bilmek çoğu zaman net değildir. Oysa adımlar bilinçli olarak atıldığı zaman, geri dönüşüm daha kolaydır.

Geri Dönüşüm Etiketi Nasıl Alınır?

Geri dönüşüm sembolleri, bir malzemenin veya ürünün geri dönüştürülebilir olup olmadığını, nasıl atılacağını veya geri dönüştürülmüş malzemeden yapılıp yapılmadığını gösterir. Bunların her biri farklı anlam taşımaktadır.

Günümüzde her yıl yaklaşım 8 milyon ton plastik denizlere karışmaktadır. Plastik kirliliğine uygulanabilir çözümler bulmak artık küresel ölçekte acil bir zorluktur. İnsanlar, artan deniz çöpü ve mikroplastik düzeylerinin denizlerdeki yaşamı ekosistemleri nasıl etkilediğine ilişkin ciddi endişeler duymaktadır.

Bugün özellikle plastik kirliliğine karşı mücadelede firmalar ve resmi kuruluşlar ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışmaktadır. Ancak sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını değiştirmek için yapılması gereken daha çok şey var. Yapılan araştırmalara göre bugüne kadar üretilen plastiğin sadece yüzde 9’u geri dönüştürülebilmiştir.

Bu değişimin en önemli unsuru tüketicilerdir. Hangi ürünleri satın alacakları ve nasıl imha edecekleri konusunda verdikleri kararlar, üretim süreçleri ve plastik atık seviyeleri üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Ama aynı zamanda üretici firmalara da büyük sorumluluklar düşmektedir.

Geliştirilen standartlar, etiketler ve iddiaların gerçek koşulları daha iyi yansıtması gerekir. Geri dönüştürülebilirlik, kompostlanabilirlik ve biyolojik olarak bozunabilirlik ile ilgili standartlarda kullanılan tanımlar ve teknik gereklilikler, gerçek dünya koşullarını daha iyi yansıtmalı ve erişilebilirlik ve tüketici anlayışı konusunda daha dikkatli olmalıdır.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan RLabel geri dönüşüm standardı, bu anlamda büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Aslında bilgilendirici ve doğrulanmış geri dönüşüm etiketleri benimsenmeli ve doğru kullanılmalıdır. R-Label geri dönüşüm etiketi, iyi tasarlanmış bir etikettir ve sorumlu tüketici davranışını arttırmada etkili olmaktadır.

Üretim faaliyetlerinde geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren sorumluluk sahibi işletmeler, bu durumu kanıtlamak amacı ile RLabel geri dönüşüm etiketi talep etmeden önce, ilgili geri dönüşüm kriterlerini sağlamaları ve uygulamaları gerekmektedir. Yapılacak denetimlerden geçen firmalara RLabel geri dönüşüm sertifikası düzenlenmekte ve RLabel geri dönüşüm etiketi kullanma hakkı verilmektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.