Geri Dönüşüm Etiketi Nedir?

Ürün ambalajları üzerinde bulunan geri dönüşüm etiketleri, bu ürünün belli niteliklerine atıfta bulunmaktadır. Bu etiketler, ürün veya malzemenin neden yapıldığı, nasıl geri dönüştürülmesi gerektiği veya üretici tarafından verilen diğer bazı bilgileri içermektedir.

Geri Dönüşüm Etiketi Nedir?

Bu semboller arasında en fazla dikkat çekeni, Mobius Döngüsü’dür ve bu sembol geri dönüşümün en popüler simgelerinden biridir. Bu işareti taşıyan malzemeler, ürünün geri dönüştürülebilir olduğunu ifade eder. Ancak sokaklara konulmuş olan konteynerlerin bu işareti taşıyan her atığı kabul edeceğini veya ürünün geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığını garanti etmemektedir. Bu sembol birbirini bir döngü içinde takip eden üç oktan oluşmaktadır.

Kısaca bu sembol, bir nesnenin geri dönüştürülebildiğini veya kabul edileceğini değil, geri dönüştürülebileceğini gösterir. Yoksa mutlaka bir geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiği anlamına gelmez. Bazen bu sembol, ambalajın ne oranda geri dönüştürülmüş malzeme içerdiğini açıklamak için ortada bir yüzde rakamı ile kullanılır.

En yaygın geri dönüşüm programlarında biri başkası Yeşil Nokta’dır. Ancak genel olarak sanılanın aksine, yeşil nokta bir ürünün geri dönüştürülebilir olduğunu değil, üretici firmanın ambalajın geri dönüşümüne bir tür finansal katkı sağladığını sembolize etmektedir. Bu sembol de birbirini bir döngü içinde takip eden iki oktan oluşmaktadır.

Bu sembol, kendi içinde bir geri dönüşüm sembolü değildir ve üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürüldüğü veya geri dönüştürülebilir içerik kullanılarak yapıldığı anlamına gelmez. Daha çok üreticinin çevresel sorumluluğunun ve geri dönüşüme katkısının bir işaretidir.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan RLabel geri dönüşüm programının sembolü de Mobius Döngüsü’nü esas almaktadır. Ayrıca bu sembol ortasında yer alan oran, bu ürünün ne kadarının geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiğini ifade etmektedir.

Bugün artık herkes geri dönüşümün öneminin farkındadır, ancak tam olarak neyin ve nasıl geri dönüştüreceği konusunda insanların kafaları karışıktır. Ürün ambalajları üzerindeki geri dönüşüm etiketleri, malzemenin nerede ve nasıl geri dönüştürülmesi gerektiği konusunda birincil uyarıdır. Bu bakımdan RLabel geri dönüşüm sembolü tasarlanırken, olabildiğince bilgilendirici ve açıklayıcı olması hedef alınmıştır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.