Geri Dönüşüm Sembolünün Kökeni Nedir?

Orijinal geri dönüşüm sembolü, ilk olarak 1970 yılında lise ve üniversite öğrencileri için ülke genelinde yapılan bir yarışmada ortaya çıkmıştır. Bir Güney Kaliforniya Üniversitesi son sınıf öğrencisi tarafından tasarlanan bugünkü sembol, tüketici bilincinin ve çevreciliğin devam eden büyümesinin en güzel ifadesi olarak kabul görmüştür.

Geri Dönüşüm Sembolünün Kökeni Nedir?

Bu ilk geri dönüşüm sembolü, yuvarlak köşeleri olan bir üçgen şeklinde birbirini izleyen üç oktan oluşan bir döngüyü temsil etmektedir. Her ok birbirini kovalar ve sürekli bir döngü içindedir. Bu sembol, geri dönüşümün tam bir ifadesidir.

Sembolün temelini oluşturan Mobius döngüsü, 1858 yılında bir Alman gök bilimci ve matematikçi tarafından keşfedilmiştir ve o zamandan beri bu döngü basitlik, tekillik ve sürekliliğin matematiksel bir harikası olarak kabul edilmiştir.

Sembolde yer alan üç okun her biri, geri dönüşüm döngüsü oluşturan üç aşamalı bir süreçteki bir adımı ifade etmektedir. Şöyle ki,

  • Birinci adım, geri dönüştürülecek malzemelerin toplanmasını temsil etmektedir. Bu adım, geri dönüştürülebilir malzemeler sokaklardaki geri dönüşüm kutusuna atıldığı zaman ya da yerel bir toplama tesisine götürüldüğü zaman gerçekleşir. Toplanan malzemeler temizlenir ve yeniden kullanım için hazırlanır.
  • İkinci adım üretim sürecini temsil etmektedir. Geri dönüştürülebilir malzemeler perakende veya ticari satış için yeni ürünlere dönüştürülür.
  • Üçüncü adım ise, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünlerin fiilen satın alınması ve kullanılmasını ifade etmektedir. Bu adım ile döngü tamamlanmış olmaktadır.

Bu sembol kısaca 3R olarak tanımlanmaktadır: reduce (atıkları azaltmak), reuse (yeniden kullanmak) ve recycle (geri dönüşüm).

Günümüzde geri dönüşümün bu evrensel sembolü son derece yaygındır ve çok kişi tarafından bilinmektedir. İş yerindeki ve evlerdeki ambalajlarda ve ürünlerde, mağazalarda, restoranlarda ve daha birçok yerde bu sembole rastlanmaktadır.

Orijinal ve en çok tanınan tasarım yeşil oklar içermektedir. Ancak buna rağmen, ilk tasarlandığından bu yana, beyazı siyah ana hatlarla gören veya bunun yerine blok siyah rengin kullanıldığı ve farklı anlamlar taşıyan değişiklikler yapılmıştır. Tüm farklı geri dönüşüm sembolleri farklı anlamlar taşımaktadır. İlginç bir şekilde, bu sembol hiçbir zaman ticari marka olmamıştır ve bugün dünya çapında yaygın olarak kullanılan kamu malı olarak yaşamaya devam etmektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.