Geri Dönüşüm Temelleri

Geri dönüşüm, çöp olarak atılacak olan malzemelerin toplanıp işlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesi sürecidir. Bu bakımdan geri dönüşüm faaliyetleri, topluma ve çevreye fayda sağlamaktadır.

Geri Dönüşüm Temelleri

Geri dönüşüm çalışmalarının başlıca faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Düzenli depolama sahalarına ve yakma fırınlarına gönderilen atık miktarını düşürür
  • Kereste, su ve mineraller gibi doğal kaynakları korur
  • Yerli bir malzeme kaynağına dokunarak ekonomik güvenliği yükseltir
  • Yeni hammadde toplama ihtiyacını azaltarak kirliliği önler
  • Enerji tasarrufu sağlar
  • Üretimi destekler ve tükenmekte olan kaynakları korur
  • Ülkede geri dönüşüm ve üretim sektörlerinde istihdam yaratılmasına yardımcı olur

Malzemelerin geri dönüşümüne yönelik faaliyetler, belli bir geri dönüşüm etiketi ile ifade edilen sürekli bir döngü oluşturan şu üç adımı içermektedir: toplama ve işleme adımı, üretim adımı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen yeni ürünlerin satın alınması adımı.

Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması için çeşitli yöntemler bulunmaktadır: kaldırım kenarı toplama, bırakma merkezleri veya geri ödeme programları gibi. Toplandıktan sonra geri dönüştürülebilir malzemeler bir geri kazanım tesisine gönderilmekte ve burada ayrıştırılmakta, temizlenmekte ve üretimde kullanılabilecek malzemelere dönüştürülmektedir. Geri dönüştürülebilir malzemeler de tıpkı hammaddeler gibi alınıp satılmakta ve ülkede ve dünyada arz ve talebe bağlı olarak fiyatları yükselip alçalmaktadır.

Bugün dünyanın her yerinde üretimde, giderek daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmaktadır. Geri dönüştürülmüş malzemeler içeren yaygın ev eşyaları şunlardır: gazeteler ve kağıt havlular, alüminyum, plastik ve cam meşrubat kapları, çelik kutular ve plastik çamaşır deterjanı şişeleri. Geri dönüştürülmüş malzemeler, geri kazanılmış plastiklerin halı ve park banklarında kullanılması gibi yeni şekillerde de kullanılmaktadır.

İnsanlar, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen yeni ürünler satın alarak, geri dönüşüm döngüsüne katılmış olmaktadır. Bugün geri dönüştürülmüş binlerce ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin bir kısmı kolayca geri dönüştürülebilen ürünler iken, bir kısmı da geri dönüştürülmüş malzemeler içermektedir.

Geri dönüştürülmüş malzeme içeren ürün, ya bir geri dönüşüm programında toplanan ya da normal üretim süreci sırasında geri kazanılan atıklardan toplanan geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir. Etiket bazen içeriğin ne kadarının geri dönüştürülmüş malzemelerden olduğunu göstermektedir.

Geri dönüştürülebilir ürün, kullanıldıktan sonra toplanabilen, işlenebilen ve yeni ürünlere dönüştürülebilen ürünler demektir. Bu ürünler mutlaka geri dönüştürülmüş malzeme içermez.

Geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen yaygın ürünlerden bazıları şunlardır: alüminyum kutular, araba tamponları, tahıl kutuları, yumurta kartonları, cam kaplar, çamaşır deterjanı şişeleri, motor yağı, gazeteler, kağıt havlu ve çöp poşeti.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.