Hangi Firmalar Geri Dönüşüm Etiketi Alabilir?

Bugün, plastik kirliliği ile mücadele konusunda ortak eyleme ihtiyaç olduğu ve değişikliklerin hızlı ve kapsamlı bir şekilde yapılması gerektiği konusunda giderek artan bir fikir birliği bulunmaktadır.

Hangi Firmalar Geri Dönüşüm Etiketi Alabilir?

Tüketiciler de bu çabalara katılmaya hazırdır ve daha geniş atık azaltma stratejilerinde, döngüselliğe geçişte ve daha sürdürülebilir tüketim ve üretim şekillerinin yaratılmasında daha etkili rol oynamak istemektedir.

Plastik kirliliği, görsel olarak karşılaşılan en çarpıcı çevresel sorunlardan biridir. Diğer konular daha soyut görünürken, plastik atıklarla dolu plajların ve denizlerin görüntüleri giderek yaygınlaşıyor. Plajlarda bulunan ilk on atık maddeden dokuzu plastiktir. Denizlerdeki canlı yaşamı ve vahşi yaşam üzerindeki etkiyi ise görmezden gelmek mümkün değildir.

Günümüzde tüketiciler de plastik kirliliği konusunda giderek daha aktif hale gelmektedir ve herhangi bir çözümde kritik rol oynamak istemektedir. Plastik ambalajları destekleyen standartlar ve etiketler, tüketicileri ambalaj malzemeleri ve uygun şekilde imha etme konusunda bilgilendirmek için önemli bir araçtır.

Plastik ambalaj ve gıda servisi tek kullanımlık malzemeler kullanılmaya devam ettikçe, bazı firmalar tüketicilerin plastik ambalajın sürdürülebilirliği konusundaki endişelerini hafifletmek için çaba içindedir. Firmalar bu konuda, ambalajların geri dönüştürülebilirliğinin iyileştirilmesi veya geri dönüştürülmüş, biyolojik olarak parçalanabilen veya kompostlanabilir malzemelerin kullanılması gibi yöntemlerle tüketicilere yaklaşmakta ve onları plastik ambalaj atıklarını uygun şekilde atmaları konusunda yönlendirmektedir. Bu çabalar, tüketici anlayışını geliştirme ve plastik kirliliğini azaltma potansiyeline sahip olumlu bir gelişmedir.

Böyle olunca örneğin tekstil ürünleri, elektrikli ürünler, yapı malzemeleri, aerosoller, piller, elektronik cihazlar, mobil telefonlar, plastik malzemeler, poşetler, gıda paketleri, içecek kutuları ve süt kutuları üreten firmalar, daha fazla RLabel geri dönüşüm sertifikasyonu ve RLabel geri dönüşüm etiketi kullanım hakkı talep etmektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.