Reuse (Yeniden Kullanım) ve Recycle (Geri Dönüşüm) Nedir?

Amerika Çevreyi Koruma Ajansı (EPA) tarafından yakın bir zamanda yapılan bir araştırma sonuçları, geri dönüşüm sektörünün ekonomik faydaları hakkında önemli bulgular göstermektedir. Bu çalışma, geri dönüşüme dayanan iş, ücret ve vergi gelirlerini analiz etmektedir.

Reuse (Yeniden Kullanım) ve Recycle (Geri Dönüşüm) Nedir?

Buna göre, ABD’de tek bir yılda geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerinin sonuçları şu şekildedir:

  • 681 bin iş
  • 38 milyar dolar ücret
  • 5.5 milyar dolar vergi geliri

Bunun anlamı şudur: geri dönüştürülen her bin ton malzeme için yaklaşık 1,2 iş, 65 dolar ücret ve 10 dolara yakın vergi geliri.

İsrafı azaltma (reducing), yeniden kullanma (reusing) ve geri dönüşüm (recycling) çalışmaları ile, para, enerji ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmekte ve topluma ve çevreye yardımcı olunmaktadır. Esasen geri dönüşüm programları yerel yönetimler tarafından yönetilmektedir.

İsrafı azaltmanın (reducing) en etkili yolu, ilk etapta onu yaratmamaktır. Yeni bir ürün yapmak, çok fazla malzeme ve enerji gerektirir. Hammaddelerin topraktan çıkarılması ve ürünün üretilip satılacağı yere taşınması gerekir. Sonuç olarak, azaltma ve yeniden kullanım, doğal kaynakları korumanın, çevreyi korumanın ve paradan tasarruf etmenin en etkili yoludur.

İsrafı azaltma ve yeniden kullanmanın faydaları şunlardır:

  • Yeni hammadde toplama ihtiyacını azaltarak neden olduğu kirliliği önler
  • Enerji tasarrufu sağlar
  • Küresel iklim değişikliğine katkıda bulunan sera gazı emisyonlarını azaltır
  • Gelecek nesiller için çevrenin korunmasına yardımcı olur
  • Parasal tasarruf sağlar
  • Geri dönüştürülmesi veya düzenli depolama sahalarına ve yakma fırınlarına gönderilmesi gereken atık miktarını azaltır
  • Ürünlerin sonuna kadar kullanılmasına izin verir

Nasıl israfın azaltılacağına veya yeniden kullanılacağına yönelik birkaç fikir şunlardır: kullanılmış ürünler almak, daha az ambalaj kullanan ürünler aramak, tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler satın almak, ürünlerin bakım ve onarımına önem vermek ve nadiren kullanılan ürünleri ödünç almak, kiralamak ya da paylaşmak.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.