Katı Atık Yönetimine Giriş

Katı atık yönetimi, toplum için önemli bir hizmettir. Katı atıklar, insan faaliyetlerinden kaynaklanan ve yararsız görülerek atılan istenmeyen malzemeler yelpazesini ifade eder. Belli bir alanda endüstriyel, konut ve ticari faaliyetlerden üretilir ve çeşitli şekillerde işlenir.

Katı Atık Yönetimine Giriş

Bu nedenle, düzenli depolama alanları genel olarak, belediye, inşaat ve yıkım veya endüstriyel atık sahaları olarak sınıflandırılır. Kuruluşumuz toplumda katı atıkların geri dönüştürülebilir olduğu bilincini yaymak için bir tanıtım kampanyası düzenlemiştir. Bu çerçevede katı atık yönetimi konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır.

Atıklar, plastik, kağıt, cam, metal ve organik atık gibi malzemelere göre gruplanmaktadır. Bu gruplama ayrıca radyoaktif, yanıcı, bulaşıcı, toksik veya toksik olmayan atıklar gibi tehlike potansiyeline dayalı olabilir. Ancak kaynağı, içeriği veya tehlike potansiyeli ne olursa olsun, çevresel en iyi uygulamaları sağlamak için katı atık sistematik olarak yönetilmelidir. Katı atık yönetimi çevre hijyeninin kritik bir yönüdür ve çevre planlamasına dahil edilmelidir.

Katı atık yönetimi, atık malzemelerin halk sağlığını koruma, ekonomik, estetik, mühendislik ve geniş bir yelpazede ele alınması gereken ve üretimi, depolanması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertaraf edilmesini ele alan bir disiplindir. Çözümler, halk sağlığı, şehir planlama, siyaset bilimi, coğrafya, sosyoloji, ekonomi, iletişim, demografi, mühendislik ve malzeme bilimleri gibi alanlar arası ilişkileri içerebilir.

Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm testleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.