Kurumsal

Artık iklim değişiklikleri acil durum seviyesine gelmiştir. Plastik atıkların çevre ve vahşi yaşam üzerindeki yıkıcı etkileri, geri dönüşüm ihtiyacını giderek arttırmaktadır. Sonsuza kadar sürmeyecek olan doğal kaynakların mutlaka korunması gerekmektedir.

Kurumsal

Dünyamız, doğal kaynaklar açısından şimdilik bol olabilir, ancak bugünkü gibi kullanılmaya devam ederse, uzun süre dayanmayacaktır. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte kaynakların tükenme seyri inanılmaz bir hızla artmıştır. Oysa gelecek nesillerin de bu kaynaklara ihtiyacı olduğu bugüne kadar gözardı edilmiştir.

Daha fazla geri dönüşüm yapılmazsa, daha fazla atık çöpe gidecek ve atmosfere daha fazla sera gazı salınacak, iklim değişimi giderek hızlanacak, kısaca yakın bir gelecekte yerküre yaşanamaz bir duruma gelecektir. Bu bakımdan geri dönüşüm çabaları son derece önemlidir ve toplumun her kesimi bu çabalara katılmak zorundadır.

Toplum, eskisine göre geri dönüşüm konusunda çok daha iyi niyetlidir. Bu bilinç yayıldıkça ileride bu konuda çok daha güzel şeyler yapılabilecektir. Ancak hala insanlar geri dönüşüm konusunda yetersiz kalmaktadır, çünkü neyin ve nasıl geri dönüştürebileceği konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır.

Geri dönüşüm sertifikaları, hizmet sağlayıcılar tarafından, firmanın, atıkları uygun şekilde taşıdığını, işlediğini, bertaraf ettiğini, yeniden kullanılmasını sağladığını ve geri dönüştürdüğünü kanıtlayan belgelerdir. Firmalar bu şekilde ürünleri veya üretimde kullandıkları malzemeler üzerine geri dönüşüm etiketi iliştirebilmektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan RLabel geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.