RLabel Nedir?

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan ve uygulamaya alınan RLabel (geri dönüşüm) etiketinin temeli, her biri ayrı bir anlam taşıyan ve birbirini takip eden üç oktan meydana gelen bir döngüdür.

RLabel

Özünde bu okların oluşturduğu üçgen başlı başına bu ürünün geri dönüştürülebildiğini ifade etmektedir. Ancak ürünün mutlaka geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edildiği anlamına gelmemektedir. Üçgenin tam ortasında bulunan yüzde değeri, geri dönüştürülmüş malzeme miktarını ifade eder. Bu yüzde, orijinal sembolde yer almamaktadır. Bilindiği gibi bugün uygulamada olan sayısız geri dönüştürülmüş ürün etiketi bulunmaktadır ve her biri farklı anlamlar taşımaktadır.

Temelinde 1970 yılında tasarlanan ilk geri dönüştürülmüş ürün etiketi sembolü olmasına rağmen, belgelendirme kuruluşları bunun üzerinde istedikleri değişiklikleri yapabilmektedir. Çünkü tasarlanan ilk sembol, hiçbir zaman ticari marka olmamıştır ve bugün dünya genelinde yaygın olarak kullanılan kamu malı olarak yaşamaya devam etmektedir. Bazı geri dönüşüm etiketleri, örneğin ambalajın yapıldığı plastik türünü ve bölgesel olarak geri dönüştürülebilir olup olmadığını tanımlayan harfler ve sayılar içermektedir.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan geri dönüşüm etiketi RLabel üzerindeki oklar, esas olarak geri dönüşümün üç R’si ile ilişkilendirilmiştir: recycle (geri dönüşüm), reuse (yeniden kullanım) ve reduce (atıkları azaltıma).

Kısaca bu etiket, her şeyin geri gelmesine yardımcı olmakta ve dolayısıyla çevreye ve gelecek nesillere fayda sağlayarak atık yaşam döngüsünün çalışmasını temsil etmektedir.

Toplumda geri dönüşümü yönetmek ve insanlar arasında farkındalığı arttırmak için kuruluşumuz bu noktada devreye girmektedir.

Bir işletmede nelerin geri dönüştürülebileceği ve nelerin geri dönüştürülemeyeceği konusunda çalışanların bilinçlenmesi ve atıkların kontrolünü ellerine almalarında kuruluşumuz sorumluluk almaktadır.

Geri dönüşüm, atıkların tekrar tekrar kullanılabilmesi için bu atıkları yeni bir ürüne dönüştürme sürecidir. Malzemeler çevreye herhangi bir zarar vermeden bir döngü içine alındığı için, süreç bazen kapalı döngü geri dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.

Aslında, geri dönüşüm ile yerkürenin geleceği güvence altına alınmaktadır. Bu çabalar ile hedeflenenler şu olmaktadır:

  • İşletmelerin yeni malzemelerin tedarik edilmesi ihtiyacını azaltmak
  • Karbon ayak izini azaltmak
  • Düzenli depolama alanlarına ve tehlikeli atık bertaraf yöntemlerine olan bağımlılığı azaltmak

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan RLabel geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.