RLabel Etiketi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Geri dönüşüm etiketini kullanmanın birçok yolu bulunmaktadır. Üretici firmalar, bir malzemenin ya da bir ürünün içeriği ve geri dönüşüm ayrıntıları hakkında temel bilgileri sağlamak için bu etiketi kullanmaktadır.

RLabel Etiketi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ayrıca yerel yetkililer bu sembolü, geri dönüşüm noktalarını belirlemek için kullanmaktadır. Tüketiciler, geri dönüşüm sorunları hakkında farkındalık yaratmak için geri dönüşüm sembolünü kullanmaktadır. Geri dönüşüm etiketi, çok çeşitli formatlarda olmaktadır.

RLabel etiketinin uygulanmasında başlıca amaç, bir ürün için kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerin miktarı hakkında bilgi içermesidir. Bu oran, sembolün merkezinde bir oran olarak ifade edilmektedir. Bu oran, bir üründe kullanılan malzemelerin yüzde ne kadarının geri dönüştürüldüğü anlamına gelir.

Çevre kirliliği ile ilgili en çarpıcı gerçeklerden biri, her yıl üretilen atık miktarıdır. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA), her yıl 250 milyon tondan fazla belediye katı atığı oluştuğunu tahmin etmektedir. Bu miktarın üçte birinden biraz fazlası geri dönüştürülmüş, kalanı ise çöplüklere atılmıştır. Özellikle elektronik atık üretimi, bu ürünlerde bulunan toksik maddeler yüzünden ciddi çevresel riskler oluşturmaktadır.

Bilgisayarlar, monitörler ve diğer elektronik cihazlar, kurşun, arsenik ve kadmiyum gibi kirletici maddeler içermektedir. Diğer tehlikeli atıklar da insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir. Geri dönüşüm çabaları, çevre kirliliğinin iyileştirilmesi için önemli bir kaynak sunmaktadır. Bu çabalar hem çevreye, hem tüketiciye, hem de işletmelere büyük fayda sağlamaktadır.

İşletmeler şimdi ürünleri üzerine RLabel etiketi iliştirerek, çevre kirliliği sorununa çözüm olma gayreti içindedir. Bu amaçla kuruluşumuza başvuru yapacak üretici firmalar, faaliyetlerini ve süreçlerini ilgili standartlara ve yasal düzenlemeler ile konulan sınırlamalara uygun hale getirmek zorundadır. Bu şekilde denetimlere hazır olan işletmeler kuruluşumuza müracaat ederek RLabel sertifikası ve RLabel etiketi kullanım hakkı talep edebilirler.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.