RLabel Etiketi Kullanım Hakkı

Geri dönüşüm etiketlerinin başlıca amacı, ürün ambalajının geri dönüşüm için toplanıp toplanmayacağını veya yerel geri dönüşüm merkezine teslim edilip edilmeyeceğini tüketicilere söylemektir. Yerel tesislerin hepsi aynı malzemeleri toplamadıkları için, bu etiketler çoğunluğun topladıkları veya toplamadıklarına dayanmaktadır.

RLabel Etiketi Kullanım Hakkı

Yakın zamanda Avustralya’da yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, insanların büyük bir kısmı, geri dönüşümün çevre için yapılabilecek en olumlu şey olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, insanların geri dönüşüm konusunda doğru bilgi için ilk başvurdukları nokta, ürün ambalajlarındaki etiket olmaktadır.

Bu araştırmadan çıkan bir başka çarpıcı sonuç, insanlar, neyin geri dönüştürülebileceği ve neyin geri dönüştürülemeyeceği hakkında daha fazla bilgi talep etmektedir ve doğru şekilde geri dönüştürdüklerinden emin olmak için ambalajlardaki etiketleri defalarca kontrol etmektedir. Bu araştırma, artık insanların doğru ambalajı doğru kutuya koymaya çok önem verdiklerini ve RLabel ve benzeri geri dönüşüm etiket programlarının neden bu kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Kısaca ürün ambalajı, insanların geri dönüşüm bilgilerini aradığı ilk yerdir ve ürünler doğru ve takip edilmesi kolay geri dönüşüm talimatları içerirse, tüketicilerin daha büyük bir güvenle geri dönüşüme katılacaklarını göstermektedir.

RLabel geri dönüşüm etiketi, bir ürünün ambalajının nasıl geri dönüştürüleceği konusunda doğru talimatlar sağlayarak, geri dönüşümdeki kafa karışıklığını ortadan kaldırmaktadır ve güven uyandırmaktadır.

Ambalaj üzerinde etkili geri dönüşüm etiketlemesine duyulan ihtiyaç açıktır ve RLabel etiket programının geliştirilmesinde önemli bir itici güç olmuştur. Neticede RLabel geri dönüşüm etiketi, kullanımdan sonra ambalajların nasıl doğru bir şekilde geri dönüştürüleceğini ve atılacağını gösteren kanıta dayalı bir etikettir.

Bu bakımdan ambalaj malzemeleri birçok testlerden geçirilmekte ve alınan olumlu sonuçlara dayanılarak firmalara RLabel etiketi kullanım hakkı verilmektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.