RLabel Etiketi Nasıl Alınır?

Bugün karşılaşılan ambalajların birçoğunun üzerinde geri dönüşüm sembollerini görmek mümkündür. Değişen tüketici talepleri karşısında çevresel olarak daha sürdürülebilir olmaya çalışan firmaların büyük bir çoğunluğu, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanmaktadır.

RLabel Etiketi Nasıl Alınır?

Ancak yakından bakınca, farklı ürünler üzerinde çok sayıda farklı geri dönüşüm sembolleri görülmektedir. Üstelik bunların hepsi farklı anlamlar taşımaktadır. Aslında geri dönüşüm etiketlerinin ortak noktası, insanların karar verme sürecini kolaylaştırmak ve çevrenin korunmasına destek olmaktır.

Artık her türlü ambalajın üzerinde geri dönüşüm etiketleri olmaktadır. Bu etiketler, ambalajın geri dönüştürülebilir olup olmadığını ya da ambalajın hangi tür malzemeden yapıldığını ifade eder. Yine de tüm ambalajlar bir geri dönüşüm etiketi taşımaz. Ancak ideal olan, yerkürenin gelecek nesillerin de hakkı olduğuna inanarak, olabilecek her durumda ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğidir.

Günümüzde üretici firmalar da bu konuda hassasiyet göstermektedir ve ürünleri üzerine, geri dönüştürülebilir olduklarını ya da geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiklerini ifade eden etiketler iliştirmektedir.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan ve uygulanan RLabel etiketi de gittikçe yaygınlaşan ve üretici firmalar kadar tüketiciler tarafından da dikkat edilen bir geri dönüşüm etiketidir.

Ürünleri üzerine RLabel etiketi koymak isteyen üretici firmalar bu amaçla öncelikle kuruluşumuza bir başvuru yapmak zorundadır. Kuruluşumuz, talep eden işletmelere, gerekli testler gerçekleştirildikten ve ilgili standartlara ve yasal düzenlemelere uygunluk sağlandıktan sonra R-Label sertifikası düzenlemekte ve R-Label etiketi kullanma hakkı vermektedir.

RLabel etiketi, bir ürünün teknik olarak geri dönüştürülebileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca ürünün belli bir oranda geri dönüştürülmüş malzeme içerdiğini açıklamak için ortada bir yüzde rakamı ile birlikte kullanılır.

Günümüz modern yaşamında geri dönüşüm etiketi önemli bir rol oynamaktadır. Bu etiketler dünya çapında ortak bir odak noktası oluşturmaktadır ve dönüşüm hakkında önemli bilgilerin paylaşılmasına yardımcı olmaktadır. Geri dönüşüm bilincini artırmak ve yeşil yaşam amacını desteklemek amacı ile geri dönüşüm etiketi kullanmanın, uzun vadeli ve geniş kapsamlı faydaları bulunmaktadır.

Mevcut geri dönüşüm etiketlerinin birçok farklı versiyonu vardır. Bunlar estetik nedenlerle veya sembolü biraz daha bireysel veya orijinal hale getirmek için değiştirilmektedir. Ancak sembol üzerinde yer alan okların temel yapısı aynı kalmaktadır. RLabel etiketinde de durum farklı değildir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.