RLabel Etiketi Neden Alınmalı?

Yakın bir zamanda tasarlanan ve hayat geçirilen RLabel geri dönüşüm sertifikasyon programı, hem resmi kuruluşlardan hem de çeşitli sektörlerden geniş destek almıştır.

RLabel Etiketi Neden Alınmalı?

Ülkemizde de üretici firmalar ve tüketiciler nezdinde geri dönüşüm konusunda farkındalık önemli ölçüde artmaktadır. Yapılan araştırmalar farkındalığın en yüksek gençler arasında olduğunu gösteriyor. Artık insanlar ürün ambalajlarında RLabel etiketi görürlerse çok daha fazla geri dönüşüm yapacaklarını belirtmektedir. Ayrıca tüketicilerin büyük bir kısmı her ambalaj üzerinde bu etiketi görmek istediklerini ifade etmektedir.

RLabel geri dönüşüm etiketi programının başarılı olmasında tüketici davranışının önemi büyüktür. Bu tüketici grubu, atık ve geri dönüşüm yaklaşımını iyileştirmede güçlü bir rol oynamaktadır. Sektörler, resmi kuruluşlar ve tüketiciler dahil olmak üzere herkes, daha temiz atık akışları yaratmak için hayati öneme sahiptir. Firmalar bu insanların tutumlarını ve inançlarını anlamak ve herkesin daha fazla geri dönüşüm sağlamasını teşvik etmek zorundadır.

Geri dönüşüm söz konusu olduğu zaman, atıkların ayrıştırılması çok önemlidir. Plastik, alüminyum, kağıt ve cam kaplar, sağlanan uygun çöp kutularına atılmalıdır. Bu iş kolay ve basittir, ancak yeterli değildir. Bu kutulara atılan atıklar geri dönüştürülemezlerse, bu yeni bir sorun yaratır. Örneğin kağıt kutusuna atılan bir kağıt ambalaj üzerindeki yapıştırıcı geri dönüştürülemezse, kağıdın geri dönüşmesine izin vermez ve geri dönüşüm sürecine ciddi şekilde müdahale eder. Sonuçta bu daha fazla atık demektir.

Gelişmiş ülkelerde geri dönüşüm bilinci daha yüksektir ve bu durum geri dönüşümün önemini tüm dünyada ilgi odağı haline getirmektedir. ABD’de geri dönüşüm oranı yüzde 60’a yakındır. Bu oran İngiltere’de yüzde 50, Avustralya’da ise yüzde 35 civarındadır. Geri dönüştürülebilir etiketleri kullanmanın yararları açıktır ve yerkürenin geleceğini kurtarmak için çok gereklidir. Hesaplamalara göre bir ton kağıdın geri dönüştürülmesi, 17 ağaç ve 27 bin litre civarında su tasarrufu sağlamaktadır. Bu rakamlar oldukça şaşırtıcıdır. Ayrıca sera gazı emisyonlarını bir metrik ton karbon eşdeğeri kadar azaltmaktadır. Bütün bu açıklamalar neden RLabel etiketi alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.