RLabel Etiketi Standardizasyon Komitesi

RLabel etiketi tm dünyada tanınan ve yaygınlaştırılması amaçlanan bir dizi geri dönüşüm standardını temsil etmektedir.

RLabel Etiketi Standardizasyon Komitesi

Uluslararası boyutta tasarlanan RLabel etiketi standardizasyon çalışmaları, başlıca şu kuruluş temsilcilerinden katılan bir komitede gerçekleştirilmiştir:

 • Ülkemizin ve dünyanın önde gelen çeşitli çevre gönüllüleri kuruluşları
 • Ülkemizin ve dünyanın tanınan sivil toplum kuruluşları
 • Yerli ve yabancı üniversiteler
 • Yerli ve yabancı çevre mühendisleri

RLabel geri dönüşüm standardı ve RLabel geri dönüşüm etiketi bu komitede her bir kriter bazında ayrı ayrı görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Bu komitede görüşmeler sırasında söz konusu standardın hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • Ürünlerde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım oranını artırmak
 • Üretimden kaynaklanan zararları azaltmak ya da ortadan kaldırmak
 • Bu yoldan çevrenin korunmasına katkı sağlamak

Komitenin bu çalışmaları ile son şeklini alan RLabel standardı, nihai bir üründeki geri dönüştürülmüş malzemelerin içeriğini izlemek ve doğrulamak için gönüllü bir ürün standardıdır. Bu standart tüm tedarik zinciri için geçerlidir ve izlenebilirliği, çevresel ilkeleri, sosyal gereksinimleri, kimyasal içeriği ve etiketlemeyi ele almaktadır. Bu etiket sayesinde üretici firmalar, üretimde kullandıkları malzemelerde gerçeğe olan bağlılıklarını kanıtlamış olmaktadır. Bu aynı zamanda firmaların atıklarını ve israfını düşürmelerinin bir yolu olmaktadır.

İşletmeler artık, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelinin büyümesi için geri dönüşümün önemini kabul etmektedir. Su ve enerji kaynak tüketiminin azaltılmasını teşvik etmeyi ve geri dönüştürülmüş ürünlerin kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Bu standart, şu hususları kanıtlayan bir tarafsız ve bağımsız yetkili kuruluş tarafından doğrulanmayı gerektirmektedir:

 • Ara ve bitmiş ürünlerin üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerinin içeriği
 • Tüm üretim zincirinde çevresel ve sosyal kriterlere uygunluk

Ürünler, en az yüzde 20 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyorsa, bu ürünler R-Label geri dönüşüm etiketini hak etmektedir ve RLabel sertifikalı olabilir.

Genel olarak söz konusu standart kriterleri şu alanları kapsamaktadır:

 • Ürün bileşimi ve geri dönüştürülmüş malzemelerin içeriği
 • Tüm üretim süreci boyunca izlenebilirliği korumak
 • Kimyasalların kullanımına ilişkin kısıtlamalar
 • Şu konularda ilgili çevresel kriterlere uygunluk: su tedariki, atık deşarjı ve su tahliyeleri, enerji geri kazanımı, atmosfere kirletici emisyonlar, atık üretimi ve yönetimi, toprak ve yeraltı suyu kirliliği, tehlikeli maddelerin, ürünlerin ve malzemelerin yönetimi, gürültü emisyonları ve acil durum yönetimi
 • Çalışan haklarına ilişkin düzenlemelere uygunluk

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.