RLabel Etiketi Tanınırlık

Geri dönüşüm programları, son yıllarda daha yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Bununla birlikte, bugün ambalajlardaki etiketleme sistemi, bir şeyin geri dönüştürülebilir olup olmadığını belirtmek için her zaman net görülmemektedir. Son zamanlarda, kuruluşumuz tarafından tasarlanan RLabel geri dönüşüm etiketi, yenilikçi bir etiketleme sistemidir.

RLabel Etiketi Tanınırlık

Ülkemizin ve dünyanın nüfusu bu kadar hızlı artmaya devam ettikçe ve küresel çevreye daha fazla baskı uygulandıkça, geri dönüşüm daha önemli hale gelmektedir. Geri dönüşüm programlarının uygulamaya girmesinden önce insanlar, geri dönüştürülebilir malzemeleri uygun şekilde geri dönüştürmeyi gerekli görmemişlerdir. Ancak RLabel ve benzer geri dönüşüm etiket programları, iyi tasarlanmış ve standartlaştırılmış sistemlerdir ve uygulandıkça daha fazla insan geri dönüşüm hareketine katılacak ve bu şekilde daha az geri dönüştürülmüş malzeme çöpe gidecektir.

Özellikle küresel ısınma endişelerinin artması ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkileri ile geri dönüşüm programları daha önemli hale gelmiştir. Daha fazla firma, sürdürülebilir uygulamaları benimsemesini ve yeşil malzemeler kullanmasını bekleyen yeni bir tüketici grubunu memnun etmek için, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ürün ve ambalajlar tasarlamaktadır. Günümüzde atıkları geri dönüştürmek, sorumlu ve saygın bir yaklaşım olarak görülmektedir.

Dünyanın her yerinde ülkeler, daha sürdürülebilir yöntemler uygulayarak ve yerküreyi kirliliğe karşı korumak için daha fazla önlem uygulayarak çevre çabalarına katılmaktadır. Bununla birlikte, daha fazla farkındalık ve sürdürülebilir uygulamalarla bile, her gün üretilen yüksek miktarlarda atık ile ilgili sorun yaşanmaktadır. Büyük miktarlarda geri dönüştürülebilir malzeme, uygun şekilde geri dönüştürülmek yerine, çöplüklere atılmaktadır. Bu durum kısmen ambalaj üzerindeki kafa karıştırıcı etiketleme sisteminden kaynaklanmaktadır.

Bir ürünün geri dönüştürülebilir olduğuna dair ambalaj üzerinde daha açık bir gösterge olmak zorundadır. Ancak bu durumda insanlar muhtemelen geri dönüşüme daha yatkın olacaktır. Bu durum büyük ölçüde RLabel etiketinin tanınırlığı arttıkça düzelecektir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.