RLabel Etiketli Ürün Avantajları

Geri dönüşümün ekonomik ve çevresel olarak sunduğu birçok avantaj vardır ancak herşeyden önce geri dönüşüm bir sorumluluktur.

RLabel Etiketli Ürün Avantajları

Geri dönüştürülmüş ürünler kullanmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

  • Düzenli depolama alanlarına ve yakma fırınlarına gönderilen atık miktarını azaltır
  • Su, ağaç ve mineraller gibi doğal kaynakları korur
  • Yerli bir malzeme kaynağına dayanarak ekonomik güvenliği arttırır
  • Yeni hammadde toplama ihtiyacını azaltarak kirliliği önler
  • Enerji tasarrufu sağlar
  • Yerli üretimi destekler ve değerli kaynakları korur
  • Ülkedeki geri dönüşüm ve üretim sektörlerinde istihdam yaratılmasına yardımcı olur

Malzemelerin geri dönüşümüne yönelik adımlar esas olarak sürekli bir döngü oluşturan şu üç adımı içermektedir:

  • Toplama ve işleme
  • Üretim
  • Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen yeni ürünlerin satın alınması

Geri dönüştürülebilir maddelerin toplanması için, sokaklara konulan konteynerler gibi çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Toplandıktan sonra geri dönüştürülebilir maddeler, ayrıştırılmak, temizlenmek ve üretimde kullanılan malzemelere dönüştürülmek üzere bir geri kazanım tesisine gönderilir.

Günümüzde üretim faaliyetlerinde, giderek daha fazla geri dönüştürülmüş içerik kullanılmaktadır. Geri dönüştürülmüş malzemeler içeren yaygın ev eşyaları şunlardır: gazeteler ve kağıt havlular, plastik çamaşır deterjanı şişeleri ya da geri kazanılmış plastiklerden üretilen halı ve park bankları.

Geri dönüşüm döngüsünün kapanması için, bu malzemelerden elde edilen yeni ürünlerin satın alınması gerekmektedir. Bugün piyasalarda geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen binlerce ürün bulunmaktadır. Aynı zamanda kolayca geri dönüştürülebilen ürünler de tüketicilere sunulmaktadır.

Bir başka ifade ile geri dönüşüm, atıkları ve diğer kullanılmış malzemeleri yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürmeyi içeren bir atık yönetimi şeklidir. Geri dönüşüm çalışmaları ile, geleneksel atık bertarafı ihtiyacı en aza indirilmekte, enerji kullanımı azaltılmakta, taze hammadde tüketimi azaltılmakta, çöp depolamadan kaynaklanan hava ve su kirliliği azaltılmakta ve aynı zamanda sera gazı emisyonları düşürülmektedir. Bunlar yerkürenin korunması için önemli kazanımlardır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.