RLabel Geri Dönüşüm Standardı Nedir?

Yerkürenin bu kadar tahrip olduğu günümüzde geri dönüşümün faydaları açık ve sayısızdır. En başta geri dönüşümün, özellikle çöp alanlarına olan ihtiyacı azaltması nedeniyle gezegen üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır.

RLabel Geri Dönüşüm Standardı Nedir?

Çoğu zaman atık ve enkazla dolup taşan depolama tesisleri, dünya çapında giderek azalmaktadır. Atıklar, hızlı bir çözüm gibi görünseler de, uzun vadeli hasara neden olmaktadır. Büyük hacimlere ulaşan atıkların doğal olarak ayrışması, binlerce yıl olmasa da yüzlerce yıl alacaktır. Örneğin, tek bir plastik poşetin doğada yok olması 1000 yılı bulmaktadır. Ayrıca, ayrışma süreci, ozon tabakasının tahrip olmasına, küresel ısınmaya katkıda bulunan ve hatta insan yaşamına zarar verebilecek bir dizi zararlı gazın havaya salınmasına neden olmaktadır.

Ayrıca, plastik gibi kolayca geri dönüştürülebilen maddeler, bazen okyanuslara ulaşabilmektedir. Araştırmalar şunu göstermiştir: Okyanusun her mil karesinde 46 bin parça plastik var. Her gün okyanusa yaklaşık 8 milyon parça plastik karışıyor. Plastik kirliliği yüzünden her yıl 100 bin civarında deniz canlısı ölüyor. Bunlar yerkürenin geleceği açısından ürkütücü rakamlardır.

Bu bakımdan geri dönüşüm çabalarının ne kadar isabetli olduğu ortadadır. Hem kişisel hem de profesyonel yaşamda mümkün olan her yerde geri dönüştürme konusunda herkes bir sosyal sorumluluk taşımaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde, üretilen tüm atıkların belli oranda geri dönüştürülmesine yönelik hedefler konulmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan RLabel geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.

Bu standart, hem bitmiş ürünlerin hem de ara ürünlerin geri dönüştürülmüş içeriğini doğrulamak ve üretimlerinde sorumlu sosyal, çevresel ve kimyasal uygulamaları doğrulamak isteyen firmaların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.

RLabel geri dönüşüm standardının amaçları, doğru içerik iddiaları ve iyi çalışma koşulları sağlamak ve zararlı çevresel ve kimyasal etkilerin en aza indirilmesi için gereksinimleri tanımlamaktır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, R-Label geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.