RLabel Ne Zaman Oluşturuldu?

Avrupa Birliği ülkelerinde, önümüzdeki yıllarda geri dönüşüm için çeşitli hedefler belirlenmiştir.

RLabel Ne Zaman Oluşturuldu?

Bu hedefler genelde şunları içermektedir:

 • 2030 yılına kadar her yıl belediye atıklarının yüzde 65’ini geri dönüştürmek
 • 2030 yılına kadar her yıl ambalaj atıklarının yüzde 75’ini geri dönüştürmek
 • Diğer atık imha yöntemlerini teşvik etmek
 • Ayrı toplanan atıkları gömme yasaklarını uygulamak
 • Tek kullanımlık plastik ve benzeri ürünlerin kullanımını azaltmak
 • Günlük yaşamda geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmak

Genel olarak geri dönüşüm tesisleri, tüm ticari geri dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek işletmelerdir. Bu tesisler, atıkları toplamadan önce nasıl saklanacağı ve organize edileceği ve geri dönüşüm kutularına nasıl erişileceği konusunda önerilerde bulunmaktadır. Daha sonra güvenli bir şekilde atıkların toplanmasını, taşınmasını ve çevre dostu bir şekilde imha edilmesini sağlamaktadır. İş atıklarında, çöp sahasına sıfır atık politikası teşvik edilmektedir ve faaliyetlerini bu yönde organize edilmektedir.

Geri dönüşüm süreci basit görünse de karmaşık süreçler içermektedir. Sonuçta insanlardan sadece atıklarını uygun kutulara atmaları istemektedir. Ancak, geri dönüşüm sürecinin, başlangıçta fark edilmeyecek daha fazla adımı bulunmaktadır. Bu adımlar geri dönüşümün 5 R’si olarak bilinir ve kuruluşumuz tarafından 1990’lı yıllarda oluşturulan RLabel geri dönüşüm etiketi programı, bu adımlar üzerine inşa edilmiştir:

 • Refuse (reddetme): Tüketicilerin çevreye zarar verebilecek ürünleri satın almamaları gerekir. Örneğin, yemek servisinde tek kullanımlık plastiklerin reddedilmesi ve bunun yerine daha çevre dostu ürünlerin seçilmesi gerekir. Bu yaklaşım, bu tür ürünlere olan talebi azaltır ve yerini daha iyi bir alternatifin almasına izin verir.
 • Reduce (azaltma): İşletmeler, çevreye zarar verebilecek ürünlere çevre dostu alternatifler aramakla sorumludur. Ancak böyle bir ürün satın alınacaksa, satın alınan ve kullanılan miktar azaltılmalıdır.
 • Reuse (yeniden kullanma): Bir ürünü tek kullanımdan sonra atmak yerine yeniden kullanılması demektir. Defalarca kullanılabilecek ürünler satın alınmalıdır. Örneğin, ofislerde tek kullanımlık plastik bardaklar yerine yıkanır cam bardaklar kullanılmalıdır.
 • Repurpose (çok amaçlı kullanma): Çoğu zaman çöp sahaları, bertaraf edilmeden önce birkaç kez kullanılabilecek tek kullanımlık ürünlerle doludur. İşletmeler, çöpe atılacak bir ürün için alternatif kullanımlar bulmalıdır.
 • Recycle (geri dönüştürme): Bir malzemenin bir geri dönüşüm tesisine teslim edilmesi ve ona yeni bir yaşam süresi kazandırılması anlamına gelir. Sürecin son adımı budur.

Geri dönüşüm toplama, bir işletmenin atıklarını toplaması ve belli bir program dahilinde imha etmesidir. Bu, herkes için daha parlak ve daha yeşil bir gelecek demektir. Aynı zamanda işletmelerin değerli zaman ve paradan tasarruf etmeleri demektir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, R-Label geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.