RLabel Standardı Kriterleri Nelerdir?

Geri dönüşüm standardı, nihai bir üründeki geri dönüştürülmüş malzemelerin içeriğini izlemek ve doğrulamak için başvurulan gönüllü bir ürün standardıdır. Bu standart tüm tedarik zinciri için geçerlidir ve izlenebilirliği, çevresel ilkeleri, sosyal gereksinimleri, kimyasal içeriği ve etiketlemeyi ele almaktadır.

RLabel Standardı Kriterleri Nelerdir?

Bu bakımdan RLabel geri dönüşüm standardı kriterleri, bu beş ilkeye dayanmaktadır: izlenebilirlik, çevresel ilkeler, sosyal gereksinimler, kimyasal içerik ve etiketleme.

  • İzlenebilirlik: Geri dönüştürülmüş malzemelerin kaynağından itibaren izlenebilir olmasını, aynı zamanda her bir ürünün belli oranda geri dönüştürülmüş içeriğinin kanıtlanmasını ifade etmektedir. Geri dönüştürülmüş malzemenin kaynağı hakkında şeffaf bilgi sağladığı göz önüne alınırsa, bu kriter ürünün çevresel sürdürülebilirliği konusunda tüketici güvenini arttırmaktadır.
  • Çevresel ilkeler: RLabel geri dönüşüm standardının çevresel gereklilikleri tüm operasyonlar için geçerlidir. Her durumda, en katı olan ulusal yasal düzenlemeler gerekliliği geçerli olacaktır. Üretici firma tesisleri, yerinde güçlü çevre korumalarına sahip olmalıdır. Atıklarda bulunan alüminyum, bakır, kurşun ya da kadmiyum gibi metallerin geri dönüştürülmesi, dünya çapında hızla büyüyen bir ekonomik faaliyettir. Standardın bu ilkesinin amacı, ikincil metallerin sürdürülebilir yönetimi için güvenilir bir küresel çerçeve sağlamaktır. Örneğin belgelendirme denetimlerinde işletmenin enerji kullanım, su tüketimi ve atık yönetimi uygulamaları özellikle incelenmektedir.
  • Sosyal gereksinimler: RLabel geri dönüşüm standardının sosyal gereksinimleri, küresel sosyal uygunluk programının ilkelerine dayanmaktadır. Her durumda, uluslararası çalışma standardı ve RLabel standart gerekliliği, yürürlükteki yasaları ihlal etmedikçe geçerli olacaktır. Örneğin belgelendirme denetimlerinde işletmenin, tüm kriterlere uygunluğu teyit edilecektir. Özellikle işleme ve depolama birimleri, tuvaletler, dinlenme alanları ve çalışanlara açık diğer alanlar denetlenecek, yönetim kadroları, çalışanlar ve işçi temsilcileriyle görüşmeler gizli yapılacak ve çalışanların sözleşmeleri, maaş bordroları, vardiya ve çalışma süresi protokolleri, yaş doğrulaması ve diğer ilgili belgeler gözden geçirilecektir.
  • Kimyasal içerik: İşletme, şunları içeren bir kimyasal yönetim sistemine sahip olmalıdır: kimyasal yönetimi ile ilgili yasal gereklilikleri izleme sistemi, kimyasal kullanımını yönetmekten sorumlu yetkin bir çalışan, tüm girdi tedarikçileri hakkında eksiksiz bilgi ve tüm ürünlerde kullanılan kimyasal girdilerin doğru listeleri.
  • Etiketleme: Nihayet yukarıdaki gereklilikleri yerine getiren işletmelerin RLabel etiketine sahip olmaları son adımdır. Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen denetimler sonrasında uygun görülen işletmelere RLabel geri dönüşüm sertifikası düzenlenmekte ve işletmelerin, ürünleri üzerinde RLabel geri dönüşüm etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Kısaca RLabel geri dönüşüm sertifikası, üründeki geri dönüştürülmüş malzeme yüzdesini kesin olarak göstermektedir. Bu şekilde sertifikalandırılabilen ürün yelpazesi mümkün olduğu ölçüde genişler. Bu sistemde hem tüketici öncesi hem de tüketici sonrası kaynaklardan gelen malzemeler belgelendirilmektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.