RLabel Standardının Arkasında Kimler Var?

Kuruluşumuz tarafından RLabel geri dönüşüm standardı ve RLabel geri dönüşüm etiketi tasarlanırken, ülkemizin önde gelen çevre gönüllüleri kuruluşları, çevre mühendisleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden geniş bir katılım sağlanmıştır.

RLabel Standardının Arkasında Kimler Var?

RLabel kriterleri, bu kuruluşların katılımı ile karşılıklı görüş alışverişi ile belirlenmiştir. Aynı zamanda yabancı ülkelerden üniversiteler ve çeşitli resmi ve gönüllü kuruluşlar ile de ortak çalışmalar yürütülmüştür.

Kısaca RLabel standardının arkasında güçlü bir deneyim ve fikir grubu bulunmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan RLabel geri dönüşüm standardı, uluslararası, gönüllü, eksiksiz bir ürün olmuştur. Bu standart, geri dönüştürülmüş malzeme ve ürünlerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereklilikleri açıklamaktadır. Bu gereklilikler, sertifikasyon, gözetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalara dayanmaktadır.

RLabel geri dönüşüm sertifikasyon programının başlıca amacı, ürünlerde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım oranını artırmak, üretiminden kaynaklanan zararları düşürmek ya da ortadan kaldırmak ve bu yoldan çevrenin korunmasına katkı sağlamaktır.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan RLabel geri dönüşüm etiket uygulamasının amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Müşterilere, firmalar olsun tüketiciler olsun, bilinçli karar vermeleri için bir araç sağlamak
  • Üretim faaliyetlerinin topluma ve çevreye olan zararlı etkilerini düşürmek
  • Nihai üründeki malzemelerin gerçekten geri dönüştürülmesi ve daha sürdürülebilir bir şekilde işlenmesi konusunda güvence sağlamak
  • Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımında kalite endişelerini ortadan kaldırmak
  • Geri dönüştürülmüş girdi malzemelerini takip etmek

RLabel standardı, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan herhangi bir ürüne uygulanabilir özelliktedir. Üretimin her adımının, geri dönüşüm süreçlerinden başlayarak son ürünün işletmeden çıkışına kadar sertifikalandırılması gerekir.

Diğer yandan geliştirilen bu standart, ISO 14021 standardına yer alan geri dönüştürülmüş içerik tanımına dayanmaktadır. Bu ISO standardının tam adı şu şekildedir: ISO 14021:2016 Çevre etiketleri ve beyanları - Kendi beyan ettiği çevresel iddialar (Tip II çevre etiketlemesi). Bu standart, ürüne tanımlayan ifadeler, işaretler ve grafikler dahil tek taraflı beyan edilen çevresel iddialara yönelik koşulları içermektedir.

Kısaca RLabel standardı, ülkemizdeki yasal veya düzenleyici gerekliliklerin yerini alması amaçlanmayan gönüllü bir standarttır. Bu bakımdan pazarlama, iş gücü ve iş uygulamalarına yönelik yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymak, işletmelerin sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, R-Label geri dönüşüm sertifikasyon hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan R-Label geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.