Geri Dönüşüm Sertifikasyon Programı

Geri dönüşüm sertifikası, tarafsız ve bağımsız, yetkili bir kuruluş tarafından hazırlanan ve çeşitli atık türlerinin uygun şekilde ele alınıp işlenmesini onaylayan bir sertifikadır.

Sertifikasyon

Geri dönüşüm sertifikaları, hizmet sağlayıcılar tarafından, firmanın, atıkları uygun şekilde taşıdığını, işlediğini, bertaraf ettiğini, yeniden kullanılmasını sağladığını ve geri dönüştürdüğünü kanıtlayan belgelerdir. Firmalar bu şekilde ürünleri veya üretimde kullandıkları malzemeler üzerine geri dönüşüm etiketi iliştirebilmektedir.

Üretici firmalar, bu etiketi kullanabilmek için, geri dönüşüm sertifikası kapsamındaki ürün ve malzemeler için ilgili kriterleri karşılamak zorundadır. Birçok atık üreten firma, çevre yönetimi denetimlerini karşılamak ve yeşil girişim başarılarının kanıtı olarak, atıkları elden çıkarma raporları tutmakta ve geri dönüşüm sertifikaları almaktadır. Bir geri dönüşüm sertifikasının belli nitelikleri, firmanın güvenlik ve yönetim programı gereksinimleri ile tanımlanmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan RLabel geri dönüşüm standardı, katı üretimin gerekliliklerini yerine getirerek son üründeki geri dönüştürülmüş malzemelerin içeriğini doğrulamak ve takip etmek için oluşturulmuş bir standarttır. Geri dönüşüm içeriği, gözetim zinciri, sosyal ve çevresel koşullar ve kimyasal kısıtlamaların kuruluşumuz sertifikasyonu için gerekliliklerini belirlemektedir.

Bu standardın uygulanması bakımından, geri dönüştürülmüş malzemeler için minimum bir oran söz konusu değildir. Bu şekilde mümkün olduğunca fazla malzemenin sisteme dahil edilmesi amaçlanmıştır. Sertifikasyon programı, bu malzemelerin işlenmesi, üretilmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi ve dağıtımını içermektedir.

Sertifikalandırılan ürün çeşitliliği plastik malzemeler başta olmak üzere, tekstil ürünleri, elektrikli ürünler, yapı malzemeleri, aerosoller, piller, elektronik cihazlar, mobil telefonlar, poşetler, gıda paketleri, içecek kutuları ve süt kutularıdır. Ancak bunlarla sınırlı değildir.

RLabel geri dönüşüm etiketi şu hususları garanti etmektedir:

  • Üretim faaliyetlerinin insan ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması
  • Dayanıklı işlenmiş ürünler üretilmesi
  • Ürünlerde yüksek oranda geri dönüştürülmüş içerik olması
  • Sorumlu üretim yapılması
  • Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılması
  • Ürün ve malzemelerin izlenebilir olması
  • Şeffaf iletişim kurulması
  • Paydaş katılımının sağlanması

Bağımsız ve tarafsız hareket eden bir sertifikasyon kuruluşu olan kuruluşumuz tarafından yapılan etiketleme, firma uygulamalarının ilgili standarda uygunluğunu doğrulamaktadır. Bu sertifikasyon programı, geri dönüştürülmüş malzeme içeren tüm ürün ve malzemeler için tasarlanmıştır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.