E-Atık Geri Dönüşüm Sertifikasyonu Nedir?

E-atık geri dönüşüm sertifikasyonu programı ile firmanın elektronik atıkların daha güvenli geri dönüştürilmesine ve atılmasına olan bağlılığı kanıtlanmış olmaktadır. Esasen e-atıklar yaklaşık yüzde 25 oranında geri dönüştürülür ve her zaman sorumlu bir şekilde yönetilmez.

E-Atık Geri Dönüşüm Sertifikasyonu Nedir?

Bu durum, tehlikeli maddelerden kaynaklanan insan sağlığı ve çevre kirliliği risklerine ve veri imhasına yönelik veri güvenliği risklerine neden olur. Elektronik atıkların daha güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi için bir sektör standardına uymak, firmanın sorumlu ve etkili e-atık yönetimine olan bağlılığını gösterir.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen RLabel geri dönüşüm sertifikasyon programı elektronik atıkları da kapsamaktadır. Bu standart, elektronik onarım ve geri dönüşüm için önde gelen standarttır ve kullanım ömürlerini tamamlamış elektronik cihazları onaran ve geri dönüştüren işletmeler için ortak bir dizi süreç, güvenlik önlemi ve dokümantasyon gereksinimleri sağlamaktadır.

Bu sertifikasyon programı, yenileme ve geri dönüşüm için kullanılan ekipman dahil olmak üzere kullanılmış elektronik ekipmanı söken veya geri talep eden geri dönüşüm firmaları için genel ilkeleri ve özel uygulamaları içermektedir.

RLabel geri dönüşüm programı kapsamında e-atık sertifikasyon uygulamasının başlıca kriterleri şunlardır:

  • Yerinde bir çevre, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi
  • Çalışan sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma
  • Malzeme yönetimi ve geri kazanım planlaması
  • İzlenebilirlik ve hesap verebilirlik (geri dönüşüm akışı boyunca aşağı yönlü durum tespiti)
  • Veri güvenliği
  • Sigorta gereksinimleri
  • Yasal düzenlemelere uyum

Kısaca e-atık geri dönüşüm sertifikasyonu, entegre bir kalite, çevre, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi sertifikasıdır. Geri dönüşüm firmalarının, sistemlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu ise, daha güçlü sağlık ve güvenlik programları, daha fazla çevresel sorumluluk ve daha iyi operasyonel verimlilik anlamına gelir.

E-atık geri dönüşüm sertifikasyonu aynı zamanda elektronik geri dönüşüm ve varlık kurtarma sektörleri için kapsamlı bir performans gereksinimleri dizisidir. Uluslarası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri standardı ile tamamen entegre edilmiştir ve tek bir denetim sürecinde hem ISO 14001 hem de e-atık geri dönüşüm standardı için ikili sertifikalandırma ile yapılabilir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.