Geri Dönüştürülebilir Ürün Belgelendirmesi

RLabel, kuruluşumuz tarafından geliştirilen geri dönüştürülebilirlik standartlarına uygun olarak ürünlerin geri dönüştürülebilirliğini onaylamak için bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir.

Geri Dönüştürülebilir Ürün Belgelendirmesi

Farkındalık arttıkça, tüketicilerin plastik ambalaj da dahil olmak üzere sürdürülebilir ürünleri tercih etme olasılıkları artıyor. Ancak tüketicilerin bilinçli kararlar vermesi için net mesajlara ve etiketlemeye ihtiyaç vardır ve RLabel sertifikası tam da bunu sağlayabilir.

RLabel sertifikasyonu, RLabel standartlarını takip eden analiz sonuçlarını denetleyen akredite ve bağımsız Sertifikasyon Kuruluşları tarafından yürütülür.

Geri dönüşüm sertifikası, firma politikalarına uygunluğun bir kanıtı olmaktadır. Giderek daha fazla firma, geri dönüşümün önemini kabul etmekte ve geri dönüştürülen atık türü ve miktarı için kendilerine yeni hedefler belirlemektedir.

RLabel geri dönüşüm sertifikası, bu tür hedeflere uygunluğun gösterilmesine yardımcı olur ve geri dönüştürülen atığın türünü ve miktarını belirledikleri için, firmaların geri dönüşüm bakımından gelişmesine ve başarılarını denetlemesine yardımcı olur. 

Bu sertifika, firmanın faaliyetlerinin, standartlara ve resmi geri dönüşüm politikalarına uygun olduğunu ve sürdürülebilir iş standartlarına bağlılığını göstermek bakımından önemli görülmektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.