Geri Dönüştürülmüş İçerik Denetim Planı

Recycle Label, plastiklerde kullanılan geri dönüştürülmüş içeriği değerlendirmek ve hesaplamak için bir Sertifikasyon Denetim Planı geliştirmiştir. Tüm plastik değer zinciri için şeffaflık ve netlik ihtiyacını karşılamak için, Denetim Planı kuruluşumuz uzmanları tarafından Avrupa standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. 

Geri Dönüştürülmüş İçerik Denetim Planı

Sonuçta ortaya çıkan Geri Dönüştürülmüş İçerik İzlenebilirliği Denetim Planı, iki ana ilkeye dayanmaktadır:

  • İzlenebilirlik : Tedarik zinciri boyunca bir malzeme veya ürünün geçmişini, uygulamasını, yerini veya kaynağını/kaynaklarını izleme yeteneği.
  • Gözetim zinciri : Girdiler, çıktılar ve ilgili bilgilerin ilgili tedarik zincirindeki her adım boyunca hareket ederken aktarıldığı, izlendiği ve kontrol edildiği bir süreç.

Denetim Planı, bu kavramları entegre ederek, değer zincirinin tüm adımlarında geri dönüştürülmüş plastik malzemenin izlenebilirliğini değerlendirebilir ve ürün taleplerinde tüketici öncesi ve sonrası malzemenin kaynağını doğrulayabilir. Plan, gözetim zincirine ilişkin uluslararası standarda ve geri dönüştürülmüş plastik izlenebilirliğine ilişkin Avrupa standardına dayanmaktadır.

RLabel Geri Dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzeme kullanan ve tüketiciler ve plastik endüstrisi oyuncuları arasında şeffaflığı artırarak sürdürülebilirlik iddialarının güvenilirliğini göstermek isteyen tüm plastik değer zincirindeki şirketler için tasarlanmıştır.

RLabel Geri Dönüşüm standardı ile şirketler şunları yapabilir:

  • Tüketicilere güvence verebilir ve son kullanıcılara güven sağlayarak, geri dönüştürülmüş içeriğe halkın ilgisini artırabilirsiniz.
  • Tüketicilerle geri dönüşüm değer zinciri uyumluluğunuzu gösterebilirsiniz.
  • Geri dönüştürülmüş içerikle ilgili kurumsal sürdürülebilirlik iddialarınızı destekleyebilirsiniz.
  • Atık menşei ve kaynağı hakkında bilgi vererek şeffaflık sunabilir, çevreye duyarlı işletme imajınızı kuvvetlendirebilirsiniz.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.