Geri Dönüşüm Sertifikası Nedir ve Buna Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Bir geri dönüşüm sertifikası, üretici firmanın geri dönüştürdüğü atık miktarını ve türünü belgelemek içindir. Bu sertifika, firmanın faaliyetlerinin, standartlara ve resmi geri dönüşüm politikalarına uygun olduğunu ve sürdürülebilir iş standartlarına bağlılığını göstermek bakımından önemli görülmektedir.

Geri Dönüşüm Sertifikası Nedir ve Buna Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Üretici firmaların geri dönüşüm sertifikalarına ihtiyaç duyma nedenleri şu üç başlık altında toplanabilir:

  • Geri dönüşüm sertifikası, firmanın, resmi politikalarına ve devlet gereksinimlerine uygunluğunun bir kanıtı olmaktadır. Örneğin firmalar, resmi enerji verimliliği planlarını uygulamak zorundadır. Uygun bir faaliyet şekli, eski ve enerji açısından verimli olmayan aydınlatmanın daha verimli aydınlatma sistemleri ile değiştirilmesidir. Bir R-Label geri dönüşüm sertifikası, geri dönüştürülen atığın tüm ayrıntılarını içerir ve imha kanıtı olarak kabul edilir.
  • Geri dönüşüm sertifikası, firma politikalarına uygunluğun bir kanıtı olmaktadır. Giderek daha fazla firma, geri dönüşümün önemini kabul etmekte ve geri dönüştürülen atık türü ve miktarı için kendilerine yeni hedefler belirlemektedir. R-Label geri dönüşüm sertifikası, bu tür hedeflere uygunluğun gösterilmesine yardımcı olur ve geri dönüştürülen atığın türünü ve miktarını belirledikleri için, firmaların geri dönüşüm bakımından gelişmesine ve başarılarını denetlemesine yardımcı olur.
  • Geri dönüşüm sertifikası, sürdürülebilir iş standartlarına bağlılığın bir kanıtı olmaktadır. Geri dönüşüm çabaları, işletmelere rekabet avantajı sağlar, ancak bu faydayı elde etmek için mevcut ve potansiyel müşterilere bunların anlatılması ve kanıtlanması gerekir. Firmanın misyon ve vizyonu ve taahhüt beyanları bunu ifade etse bile, geri dönüşüm sertifikası, çok daha anlamlı olmaktadır. Başarının kanıtlanması gerekir.

Kuruluşumuz, tıbbi atıklardan pillere, aydınlatma ve elektronik atıklardan mobil telefonlara, poşetlerden ve gıda paketlerinden tekstil ürünlerine kadar firmaların tüm atık türleri için geri dönüşüm sertifikaları sağlamaktadır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.