Geri Dönüşüm Sertifikasyonu Faydaları Nedir?

Günümüzde üretici firmalar, yeni teknolojilerden yararlanmak için daha fazla esnek olmak zorundadır. Plastik ambalajlara yönelik geri dönüştürülmüş malzeme talebini karşılamak için yeni teknolojilere bakılması gerektiği giderek daha açık bir hal almıştır. Mekanik olarak geri dönüştürülmüş plastikler, zamanla ve kullanıma bağlı olarak bozulmakta ve özellikle gıda teması gibi zorlu uygulamalar için her zaman teknik özellikleri karşılayamamaktadır.

Geri Dönüşüm Sertifikasyonu Faydaları Nedir?

Plastik kirliliğini azaltmak için firmalar, hem mekanik hem de kimyasal geri dönüşüm kapasitesinde önemli bir ölçüde sağlamak ve birden fazla çözüm uygulamak zorundadır. Uygulanacak kimyasal geri dönüşüm teknolojileri, geri dönüştürülmüş durum hakkında yeni ölçüm ve iddialarda bulunma yöntemleri gerektirmektedir. Birçok kimyasal geri dönüşüm teknolojisi türü, ham hammaddelerin yanı sıra mevcut plastik üretim altyapısını besleyen hammaddeler oluşturur.

Bu geri dönüştürülmüş malzemenin kullanımını izlemek için, onu fosil hammaddelerinden fiziksel olarak ayırmanın mümkün olmadığı durumlarda bile kütle dengesinin sağlanması gerekmektedir.

Neticede RLabel geri dönüşüm sertifikasyon programı ve RLabel geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım alanını genişletmek için yeni çözümler sunmaktadır. RLabel geri dönüşüm programı, bu zorlukların üstesinden gelmek için bir dizi sistem sunmaktadır.

Tüketici sonrası ve endüstriyel malzemeler arasındaki ayrım dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonunun ve gözetim zinciri takibinin sağlanması, firmaların geri dönüştürülmüş içerik iddialarının bir kanıtı olmaktadır. Tüketiciler artık satın aldıkları ürünler yoluyla çevresel endişelerini gidermek için giderek artan bir şekilde üçüncü taraf sertifikalarına güvenmektedir. RLabel geri dönüşüm sertifikasyon programı, tüketicilere olduğu kadar tedarik zinciri üzerindeki firmalara da geri dönüşüm sonuçlarının güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır.

Bütün bu çabalara rağmen geri dönüşüm sisteminin ölçeğini büyütme ve ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını optimize etme konusunda büyük güçlükler yaşanmaktadır. Kuruluşumuz, RLabel geri dönüşüm programı ile firmalara, izlenebilirlik, güvenilir talepler, esnek muhasebe ve yatırım mekanizmaları sunarak bu güçlüğün daha yönetilebilir olmasına yardımcı olmaktadır.

Kısaca RLabel geri dönüşüm sertifikasyon programı, firmaların, doğal kaynakları korumaya olan bağlılığını gösterir, müşteri spesifikasyonlarını karşılamalarına yardımcı olur ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekler.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.