Geri Dönüşüm Sertifikasyonu Neden Gereklidir?

Çevreye duyarlı atık ve kaynak yönetimi, atık yerel yönetimler, işletmeler ve resmi kuruluşlar için çok yüksek bir öncelik haline gelmiştir. Bu bakımdan geri dönüşüm sertifikasyonu çalışmalarına ağırlık verilmesi artık çok önemlidir.

Geri Dönüşüm Sertifikasyonu Neden Gereklidir?

Bunun için de işletmelerde, kişisel beceri ve bilgi kazanım yeteneği yüksek ve sürdürülebilir kaynak yönetimi deneyimine sahip çalışanların olması gerekmektedir. İşletmelerin, sürdürülebilir kaynak yönetimi konusunda eğitimli çalışanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olmaktadır. İşletmeler için geri dönüştürülmüş malzeme sertifikasyonu için zaman çoktan gelmiş durumdadır.

Geri dönüşümde döngüselliği ilerletmek için, işletmelerin geri dönüşümü desteklemeleri ve ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını optimize etmeleri gerekmektedir. Günümüzde firmalar, kullandıkları ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı konusunda agresif hedefler koymaktadır, ancak bu hedeflere ulaşmak için zamanları giderek kısalmaktadır.

Geri dönüştürülmüş malzeme sertifikasyonu, malzemelerin orijinalliği konusunda güvence sağlamakta ve malzeme akışlarını izlemenin yeni yollarını ve ambalajlarda ve diğer uygulamalarda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını geliştirecek yatırım sistemleri sunmaktadır. Oysa geri dönüştürülmüş malzemelerin mevcut kullanımı, hedeflerin gerisinde kalmaktadır. Örneğin 2019 yılında plastik ambalajlarda ortalama yüzde 6 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş içerik kullanılmıştır ve bu bir önceki yıla göre yüzde 22’lik bir artış demektir. Ancak 2025 hedefinin ancak dörtte birine ulaşılmış durumdadır.

Bu arada tüketici sonrası ambalajlama ile geri dönüştürülmüş içerik talebi arasında bir kopukluk görülmektedir. Ambalajda geri dönüştürülmüş içerik kullanma taahhütleri mevcut arzı aşmakta ve mevcut arz büyük ölçüde elyaf, boru ve diğer dayanıklı mallar gibi ambalaj dışı uygulamalar için kullanılmaktadır.

Bu arada, hedeflere ulaşmak için geri dönüştürülmüş malzemeler yetersiz olmasına rağmen, polipropilen ve benzer malzemeler, gerekli altyapı eksikliği yüzünden belediye geri dönüşüm programlarından çıkarılma riski altındadır. Firmaların hedeflerine ulaşmasını sağlamak için, geri dönüştürülmüş malzeme tedarikini arttıracak ve değerli malzemelerin atılmamasını sağlayacak yatırımların yapılması gerekmektedir. Firmalar ayrıca tedarik ettikleri geri dönüştürülmüş malzemenin uygun ve güvenilir olduğundan ve tüketici sonrası veya sanayi sonrası durumu ile ilgili iddiaların doğru olduğundan emin olmak istemektedir. Bu durumda geri dönüşüm sertifikasyonunun neden gerekli olduğu çok açıktır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.