Geri Dönüşüm Standartları Nedir?

Geri dönüşüm konusunda hükümetler, sosyal sorumluluk organizasyonları ve çeşitli bağımsız kuruluşlar tarafından geliştirilen pek çok standart bulunmaktadır.

Geri Dönüşüm Standartları Nedir?

Kuruluşumuz firmalara geri dönüşüm sertifikasyonu kapsamında iki tür sertifika hizmeti sunmaktadır:

  • Geri dönüştürülmüş içerik sertifikasyonu: Bu hizmet, tüketici öncesi veya sonrası malzemelerden yapılan ürünleri değerlendirmektedir. Bu sertifikasyon programı ile, tüketicilere doğru ve güvenilir bir iddiada bulunmak amacı ile geri dönüştürülmüş içeriğin oranı belirlenmektedir.
  • Geri dönüşüm programı sertifikasyonu: Bu hizmet, geri dönüşüm tesislerinin, yönlendirme stratejileri ve geri dönüşüm oranları hakkında güvenilir iddialarda bulunmalarına yardımcı olmak içindir.

Geri dönüştürülmüş içerik sertifikasyonu programı firmalara başlıca şu konularda yardımcı olmaktadır: doğal kaynaklara olan bağımlılığı azaltmada liderlik sergilemek, satın alma gereksinimlerini ve müşteri taleplerini karşılamak, yürürlükte olan yasal düzenleme gerekliliklerini karşılamak ve ürünü piyasada farklılaştırmak.

Bir malzemenin gerçekten geri dönüştürülmüş olarak nitelendirilmesi, sertifikasyon sürecinde önemli bir adımdır. RLabel geri dönüşüm standardı uygulamasında, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 14021 standardında yer alan tanım esas alınmakta ve tüketici sonrası veya öncesi malzemeler sertifikasyon için buna göre değerlendirilmektedir (TS EN ISO 14021 Çevre etiketleri ve beyanlar - Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı - Tip II çevre etiketleri). Malzeme aynı zamanda çevre gereksinimlerine de uygun olmalıdır.

RLabel geri dönüşüm standardı kapsamında sertifika almak için minimum geri dönüştürülmüş içerik seviyesi belirlenmiş değildir. Geri dönüştürülmüş içeriğin yüzdesi küçük olabilir, ancak çok önemli miktarda malzemeyi temsil ediyor olabilir. Örneğin cam çerçeveleme malzemeleri yüksek seviyelerde geri dönüştürülmüş içerik içerebilir, ancak sadece çerçeve için büyük oranda geri dönüştürülmüş içerik talep etmek, cam ile birlikte bütün pencere içinde yanıltıcı olacaktır.

Kısaca geri dönüştürülmüş içerik iddiası, geri dönüştürülmüş içeriğin yüzdesini belirtir ve bir üretim sürecinin girdilerinin ayrıntılı test ve analizlerine dayanır. Bir ürün belirsiz miktarda geri dönüştürülmüş malzeme içeriyorsa bu ürün geri dönüştürülmüş olarak asla onaylanmaz.

RLabel geri dönüşüm standartları esas olarak şu beş kritere dayanmaktadır:

  • İzlenebilirlik
  • Çevresel etkiler
  • Sosyal gereksinimler
  • Kimyasal içerik
  • Etiketleme

Kuruluşumuz, çalışanların eğitimi, pazarlama ve promosyon desteği ve yeni veya gözden geçirilmiş gereksinimler hakkında bilgiler dahil olmak üzere sürekli program desteği sağlamaktadır.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.