Geri Dönüşüm İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Teorik olarak geri dönüşüm, aksi takdirde çöp olarak atılacak olan malzemelerin toplanıp işlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesi sürecidir. Geri dönüşüm çabaları, hem topluma, hem ekonomiye, hem de çevreye fayda sağlamaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Geri dönüşüm çevre için gerçekten faydalı mı?
Yapılan araştırmalar, geri dönüşüm çalışmalarının enerji ve doğal kaynakları koruduğunu göstermektedir. Amerikan Çevreyi Koruma Ajansı (EPA) verileri de bunu doğrulamaktadır. Bir ton ofis kağıdının geri dönüştürülmesi, 1220 litre benzin tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu sağlamaktadır. Sadece 10 plastik şişenin geri dönüştürülmesi, bir dizüstü bilgisayarı 25 saatten fazla çalıştırmaya yetecek kadar enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Geri dönüşüm nasıl enerji tasarrufu sağlar?
İşlenmemiş malzemelerden yeni ürünler üretilirken, bu malzemeleri çıkarmak ve işlemek için enerji harcanır. Buna fosil yakıtların yakılması da dahildir. Ancak üretimde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyorsa, işlenmemiş malzemelere olan ihtiyaç daha az olur ve bunları çıkarmak ve işlemek için gereken enerji tasarruf edilmiş olur.

Atıkları azaltmanın en etkili yönetimi geri dönüşüm müdür, yoksa başka seçenekler var mıdır?
Atıkları azaltmanın en etkili yolu ve çevre açısından en çok tercih edilen yöntemi, atık üretmemektir. Bu mümkün olmadığı için, atıkları geri dönüştürmek, doğal kaynakları korumanın, çevreyi korumanın ve paradan tasarruf etmenin en işlevsel yolu olmaktadır. Yeni bir ürün yapmak, hammaddelerin çıkarılması, üretilmesi ve taşınmasına kadar çok fazla malzeme ve enerji gerektirir.

Geri dönüşüm kutusuna sadece geri dönüştürülebilecek malzemeleri koymak neden önemlidir?
Geri dönüştürülemeyen malzemeleri geri dönüşüm kutusuna koymak, geri dönüşüm akışını kirletir ve ekipmanda maliyetli hasarlara neden olabilir. Ayrıca ayrıştırılmaları ve çöpe gönderilmeleri ilave maliyet unsurudur.

Geri dönüşüm tesisi her türlü geri dönüştürülebilir malzemeyi kabul eder mi?
Yerel geri dönüşüm tesisleri tüm geri dönüştürülebilir malzemeleri kabul etmeyebilir. Bu özellikle plastikler için geçerlidir. Plastik şişeler en yaygın geri dönüştürülen plastik ürünler arasındadır, yine de tesisin imkanları ölçüsünde kabul edilmeyebilir.

Geri dönüşüm kutularına kesinlikle konulmaması gereken malzemeler nelerdir?
Bahçe hortumları, dikiş iğneleri, bowling topları, yiyecek ile kirlenmiş kağıt, propan tankları veya silindirleri, boş olmayan aerosol kutuları, şırıngalar, kırık camlar ve kırık ampuller, hiçbir şekilde geri dönüşüm kutularına konulmaması gereken malzemelerdir.

Sokaklara yerleştirilen geri dönüşüm kutularına konulabilecek en yaygın malzemeler nelerdir?
Karton, kağıt, gıda kutuları, içecek kutuları, cam şişeler, cam ve plastik kavanozlar, plastik şişeler ve kapaklar geri dönüşüm kutularına konulabilecek malzemelerdir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.