Geri Dönüşüm Testleri

Geri dönüşüm testleri, atıklardan elde edilen bir ürünün beklenen kalitede olduğunu tespit etmek, değilse beklenen kaliteye ulaşılmasını sağlamak için belli kriterler ve yöntemlerle sürdürülen bir süreçtir.

Testler

Bu testler, ürün ve üretim süreçlerinin teknik yönden kontrolleri ve doğrulamalarını içermektedir. Bu testlerde ulusal ve uluslararası test ve analiz standartlarına uyulmaktadır. Örneğin atıklardan elde edilen elyaf testlerinde ağırlıklı olarak Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen standartlar ve test yöntemleri esas alınmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda örneğin tekstil sektörü için elyaf testleri yanı sıra her türlü iplik, kumaş ve ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri de test edilmektedir.

Diğer yandan geri dönüşüm konusunda en problemli malzemelerden biri plastiklerdir. Plastik döngüyü kapatabilmek, yeniden kullanılan plastiğin kalitesine bağlıdır. Geri dönüştürülmüş plastik testleri, bugün üretilen geri dönüştürülmüş plastiğin kalitesi çok kötü olduğunu ve bu yüzden kullanılabilirliğinin çok sınırlı olduğunu göstermektedir.

Testlerde karşılaşılan en büyük güçlük, plastiğin çok karmaşık bir malzeme olduğudur. Çünkü birlikte geri dönüştürülemeyen farklı plastik türlerinden oluşmaktadır. Özellikle geri dönüştürülmüş plastiğin kalitesi ve kullanılabilirliği söz konusu olduğunda, bu durum geri dönüşüm için bir zorluktur. Bugün tüketicilerin plastik atıklar için sadece tek bir kabı bulunmaktadır. Plastikler ayrılmadığı için, geri dönüştürülmüş malzemenin kalitesi de düşmektedir.

Kısaca gelişmiş laboratuvarlarda sürdürülen birkaç geri dönüşüm testi şunlardır:

  • Geri dönüştürülmüş ambalaj testleri
  • Geri dönüştürülmüş fiber analizi ve tarama testi
  • Geri dönüştürülmüş polyesterin test yöntemleri ve tanımlanması
  • Geri dönüştürülmüş plastikler için migrasyon testi
  • Geri dönüşüm amaçlı hurda analizi

Geri dönüşüm tesislerinde bütün süreçler kalite kontrolünden geçmektedir. Bu işlemlerde birçok teknolojik araç kullanılmakta ve gerekli noktalarda laboratuvar analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar, ürün kalitesi kadar insan sağlığı ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi bakımından çok önemlidir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, geri dönüşüm hizmetleri konusunda da yetkin ve öncü bir kuruluştur.

Recycle Label

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan RLabel geri dönüşüm standardı, geri dönüştürülmüş malzemelerin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllü uygulanan ve sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar içeren bir standarttır.